Ochrana osobných údajov v spoločnosti  ista

Ochranu osobných údajov berie spoločnosť ista veľmi vážne. Spoločnosť ista je členom Nemeckej spoločnosti na ochranu a zabezpečenie údajov (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e.V.(GDD)) od februára 2002.

Spoločnosť ista dodržiava nariadenia v oblasti zákonnej ochrany osobných údajov a v plnej miere sa snaží zachovať dôvernosť vašich údajov, ako aj údajov vašich zákazníkov. Všetky osobné údaje sa zbierajú, spracúvajú a používajú v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a iba na účely spracovania zmlúv, splnenia zákonných povinností alebo ochrany legitímnych podnikateľských záujmov v súvislosti s poradenstvom a podporou zákazníkov, ako aj dopytovo orientovaným produktovým dizajnom. Všetci poskytovatelia služieb spoločnosti ista, ktorí sa zaoberajú spracúvaním osobných údajov taktiež dodržiavajú ustanovenia GDPR v súlade s článkom 28 GDPR.  Dodržiavanie ustanovení kontroluje referent ochrany osobných údajov.

 

1. Zber a spracovanie osobných údajov

Vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku spoločnosti ista a takisto aj keď využije prístup k súborom , údaje o tejto činnosti sa uložia v protokolovom súbore.  Tieto údaje sa netýkajú osoby, čo znamená, že spoločnosť ista nemá možnosť spätne vystopovať, ktorý používateľ vyhľadal ktoré údaje.

Presnejšie pri každom dopytovaní sa uchovávajú nasledujúce údaje:

  • názov súboru;
  • dátum a čas prístupu;
  • množstvo prenesených údajov;
  • správa, či bolo dopytovanie úspešné;
  • anonymná IP-adresa;
  • v prípade potreby operačný systém a prehliadačový softvér na vašom počítači;
  • takisto aj webová stránka, z ktorej ste navštívili webovú stránku spoločnosti ista.

Profily osobného používateľa nie je možné vytvoriť. Vyššie uvedené údaje sa hodnotia iba pre štatistické účely. Osobné údaje sa zozbierajú iba vtedy, keď ich spoločnosti ista poskytnete sami, napríklad pri registrácii na vyplnenie prieskumu alebo pri uzatváraní zmlúv.  Spoločnosť ista poskytne vaše osobné údaje tretím stranám, iba ak je zo zákona povinná tak učiniť. Keďže externí poskytovatelia služieb prichádzajú do styku s osobnými údajmi, spoločnosť ista zaistila dodržiavanie ustanovení zákonov o ochrane osobných údajov z ich strany, a to prostredníctvom právnych, technických alebo organizačných opatrení, ako aj pravidelných kontrol.

 

Súbory cookies

Spoločnosť ista používa na svojej webovej stránke takzvané súbory cookies na rozpoznanie viacnásobného použitia ponuky rovnakým používateľom/ majiteľom internetového pripojenia.  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá vo vašom počítači.  Slúžia na optimalizáciu prítomnosti spoločnosti ista na internete a jej ponúk.  Súbory cookies sú zvyčajne takzvané "súbory cookie relácie", ktoré sa po skončení vašej návštevy vymažú. V niektorých prípadoch však súbory cookies poskytujú informácie, ktoré slúžia na vaše automatické rozpoznanie.  Toto rozpoznanie je založené na IP adrese uloženej v súboroch cookies.  Informácie získané takýmto spôsobom slúžia na optimalizáciu ponúk spoločnosti ista a na uľahčenie vášho prístupu na webovú stránku ista.

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači. Avšak spoločnosť ista upozorňuje, že v takomto prípade nebudete môcť plnohodnotne využiť jej webovú stránku.

1.1 Webová analytika

Webová stránka využíva Matomo, open-source softvér pre štatistické vyhodnotenie prístupu používateľov.  Matomo využíva súbory "cookies", čo sú textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré slúžia na analýzu používania webovej stránky alebo optimalizáciu webovej stránky.  Z tohto dôvodu sa informácie o používaní vygenerované súborom "cookie" prenesú do serveru spoločnosti ista.  IP adresa je okamžite po spracovaní a pred uložením anonymizovaná.  Informácie vygenerované súborom cookie o tom, že ste použili túto webovú stránku nebudú sprístupnené tretím stranám.

Uvedená webová stránka využíva technológie etracker GmBH (www.etracker.com) na zber a uchovávanie údajov na účely marketingu a optimalizácie.  Z týchto údajov je možné pod pseudonymom vytvoriť profily používania.  Na tento účel slúžia súbory cookie.  Súbory cookies sú malé textové súbory lokálne uložené vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka.  Súbory cookies umožňujú rozpoznanie internetového prehliadača.  Údaje zozbierané pomocou technológií etracker sa nepoužijú na určenie totožnosti návštevníka webovej stránky bez predchádzajúceho samostatne udeleného súhlasu príslušnej osoby a nebudú sa kombinovať s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.  Zber a ukladanie údajov je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti zamietnuť ("Boli ste vylúčení zo započítania").

Google Tag Manager

Google Tag Manager je riešenie, ktoré môžeme použiť na správu „značiek webových stránok“ pomocou rozhrania (ktoré nám napríklad umožňuje začleniť službu Google Analytics a ďalšie marketingové služby Google do našej online ponuky). Samotný správca značiek (ktorý značky implementuje) nespracúva žiadne osobné údaje týkajúce sa používateľov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov používateľov, odkazujeme používateľov na nasledujúce informácie o službách Google. Použite pravidlá: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

1.2 Remarketing a súbory cookies

Webová stránka využíva remarketing alebo funkciu "podobná cieľová skupina" od Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“). Táto funkcia vám umožňuje prezeranie reklám podľa vašich záujmov na webových stránkach Google Display Network.  Na tento účel je vo vašom prehliadači uložený súbor cookie, ktorý sa využíva pri návšteve webovej stránky.  Slúži na vaše rozpoznanie ako návštevníka webovej stránky, na určenie účelu návštevy a používateľských údajov. Podľa informácií Google, serverové protokolové súbory sú uložené v častiach IP adresy a informácie o súboroch cookie sú čiastočne zmazané po uplynutí 9-ich až 18-ich mesiacov.  Viac informácií nájdete na webovej stránke www.google.com/policies/technologies/ads/.

Príklad serverového protokolového súboru uvádza Google na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-server-logs.

Deaktiváciu súborov cookie v prehliadači, ktorou zabránite remarketingu vo vašom prehliadači možno vykonať viacerými spôsobmi. Google ponúka na stiahnutie plugin pre prehliadač, ktorým sa dajú natrvalo deaktivovať súbory cookie cez nasledujúci odkaz: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Takisto môžete vo vašom prehliadači zvoliť nastavenia, ktoré umožnia deaktivovať inštaláciu súborov cookies.

Ak nesúhlasíte so sledovaním, môžete ho zrušiť v prehliadači prispôsobením nastavení týkajúcich sa inštalácie súborov cookies.  Informácie o vyššie uvedenom nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Firefox:  https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK

Aj tretia osoba ako poskytovateľ má možnosť zablokovať súbory cookies v prehliadači.  Iniciatíva Network Advertising Initiative (NAI) ponúka možnosť zaviesť do vášho prehliadača opt-out (možnosť odhlásiť sa zo systému prijímania predmetných správ v prípade, ak bol súhlas dopredu udelený).  Informácie sú k dispozícii na nasledujúcej stránke: optout.networkadvertising.org.

Webová stránka používa službu Google sledovanie konverzií "Google-Adwords".

Pri návšteve stránok Google, Google ukladá súbory cookies.  Funkciu ukladanie súborov cookies môžete deaktivovať alebo ponechať.  Ak je súbor cookie stále aktivovaný a vy navštívite určité webové stránky, Google a spoločnosť ista dokážu rozpoznať, že ste klikli na reklamu umiestnenú spoločnosťou ista, na základe čoho ste presmerovaní na stránku spoločnosti ista.

Goole zhomažďuje tieto informácie za účelom vytvorenia štatistiky pre zákazníkov Adwords.  Spomínané štatistiky obsahujú informácie o počte používateľov, ktorí klikli na reklamy a boli presmerovaní na stránky označené značkou sledovanie konverzií.

Pravidlá ochrany súkromia Google:  https://policies.google.com/privacy?gl=sk

Funkciu možno deaktivovať na tomto mieste.

1.4 Usercentrics

Používanie platformy na správu súhlasu Usercentrics 
Používame platformu na správu súhlasu Usercentrics na dodržiavanie zákonných ustanovení podľa článku 7 ods. 1 GDPR. Prevádzkovateľom je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mníchov. Platforma na správu súhlasu Usercentrics zhromažďuje údaje z protokolov, užívateľský agent (zariadenie, typ prehliadača, jazyk prehliadača, verzia prehliadača, rozlíšenie) a údaje o súhlase (súhlas áno / nie, časová pečiatka, rozsah údajov, atribúty údajov, ControllerID, ProcessorID, souhlasID) pomocou prostriedkov Javascript. Tento JavaScript umožňuje spoločnosti Usercentrics GmbH informovať používateľa o konkrétnych značkách a webových technológiách na našej webovej stránke a získavať, spravovať a dokumentovať súhlas používateľa. Právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR, pretože sme zo zákona povinní preukázať súhlas (podľa článku 7 ods. 1 GDPR). Naším cieľom je poznať a implementovať preferencie našich používateľov a tiež ich bezpečne legálne zdokumentovať. Údaje sa odstránia, akonáhle už nie sú potrebné pre našu dokumentáciu, a neexistujú žiadne právne povinnosti uchovávať záznamy. 

Vykonanie JavaScriptu môžete kedykoľvek natrvalo zakázať výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, čo by tiež zabránilo Usercentrics vo vykonávaní JavaScript. 

Ďalšie informácie o politike ochrany údajov Usercentrics nájdete na: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

Tu môžete zvoliť svoje nastavenie ochrany osobných údajov:

2. Práva dotknutých osôb

V súlade s GDPR, spoločnosť ista prijala vhodné opatrenia, aby dotknutým osobám jednoducho a jasne poskytla všetky informácie a oznámenia týkajúce sa spracovania osobných údajov v presnej, transparentnej, zrozumiteľne a ľahko dostupnej podobe.  Informácie budú doručené v písomnej alebo inej podobe a kde je to vhodné aj v elektronickej podobe.

Keďže spoločnosť ista spracováva osobné údaje automaticky, s nasledujúcimi informáciami vás oboznámi v súlade s článkom 13 GDPR:

Jana Machková, ista Slovakia, s. r. o. , Podunajská 25, 82106 Bratislava, Slovenská republika, osoba zodpovedná za spoločnosť ista Slovakia, s. r. o. .

Kontaktné údaje na referenta ochrany osobných údajov:  ista Slovakia, s. r. o . , referent ochrany osobných údajov, Podunajská 25, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: ochranadat@ista.sk.

Cieľom spracovania osobných údajov a právnym základom spracovania osobných údajov je:  optimalizácia spokojnosti zákazníka a webovej stránky, článok 6 odsek 1 f) GDPR

Legitímny záujem o túto problematiku vidieť najmä v pseudonymizovanom spracovávaní optimalizácie webovej stránky.

 

Vymazanie osobných údajov a doba uchovania údajov

Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané alebo zablokované akonáhle prestane platiť účel uchovania.  Naviac údaje sa môžu uchovávať, ak to povoľuje európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, zákonoch alebo iných ustanoveniach EÚ, ktorým zodpovedná osoba podlieha.  Údaje budú zablokované alebo vymazané, keď uplynie lehota na uchovávanie predpísaná vyššie uvedenými normami s výnimkou situácie, kedy je potrebné údaje naďalej uchovávať a to na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy.

 

Informačný bulletin/ Newsletter

Spoločnosť ista vám ponúka možnosť odoberať informačný bulletin -  Newsletter (ďalej ako „bulletin“) uvedený na webovej stránke spoločnosti ista. V tomto infomačnom bulletine vás budeme pravidelne informovať o témach a ponukách spoločnosti ista.  Ak máte záujem odoberať informačný bulletin, musíte vyplniť registračný formulár na  webových stránkach ista (https://www.ista.com/sk/info-centrum/newsletter/) za účelom zasielania newsletterov/noviniek. Osobné údaje poskytne priamo osoba, ktorá má záujem o zasielanie newsletteru, a ktorá vyjadrí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Po registrácii e-mailovej adresy bude poslaný e-mail s odkazom, na základe jeho potvrdenia sa spoločnosť ista uistí, že e-mailová adresa nie je zneužitá.  Vaše prihlasovacie údaje, oficiálna IP adresa, dátum a čas budú uložené.  Spoločnosť ista nebude uchovávať žiadne ďalšie údaje.  Zozbierané údaje budú slúžiť iba na účely zasielania informačného bulletinu. Spoločnosť ista sa zaväzuje neposkytovať zozbierané údaje iným tretím stranám.  Odber informačného bulletinu môžete zrušiť kedykoľvek bez udania dôvodu a bez vyžiadania informácií zo stránky spoločnosti ista.  Podrobnosti sú vyznačené v každom informačnom bulletine.

 

Kontaktný a ponukový formulár

https://www.ista.com/sk/kontakt/kontaktny-formular/

https://www.ista.com/sk/kontakt/ponukovy-formular/

Spoločnosť ista spracováva osobné údaje osôb, ktoré vyplnia kontaktný a/ alebo ponukový formulár na webových stránkach spoločnosti ista. Osobné údaje iste poskytne priamo osoba, ktorá má záujem o kontakt so spoločnosťou ista. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý môže byť samozrejme kedykoľvek odvolaný. Takto získané osobné údaje nie sú poskytované ďalším spracovateľom. Takto poskytnuté osobné údaje ista spracováva po dobu piatich rokov od vyplnenia kontaktného formulára, pokiaľ nebude na základe kontaktu uzavretá zmluva. Spoločnosť ista za týmto účelom spracováva nasledujúce osobné údaje:

  1. identifikačné údaje (napr. meno a priezvisko, adresa)
  2. ďalšie údaje (IP-adresa, dátum a čas registrácie)
  3. kontaktné údaje (napr. adresa, telefón a e-mailová adresa)

 

3. Použitie a zverejnenie osobných údajov a vyčlenenie

Návštevníkov webovej stránky vždy upozorníme na to, či sa informácie o nich prenášajú tretím stranám.  To znamená, že sa môžete rozhodnúť, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s prenosom vašich osobných údajov tretím stranám.

 

3.1 Sociálne média / sociálne záložky

Sociálne záložky z Facebook a YouTube sú súčasťou webovej stránky spoločnosti ista.  Sociálne záložky sú internetové záložky, ktoré umožňujú používateľom týchto služieb zbierať odkazy a správy o novinkách.  Sú zahrnuté do webovej stránky ako odkaz na príslušné služby.  Po kliknutí na integrovanú grafiku budete presmerovaní na stránku príslušného poskytovateľa, t. j. až potom budú informácie o používateľovi prenesené príslušnému poskytovateľovi.  Čo sa týka informácií o spracovaní vašich osobných údajov pri používaní uvedených webových stránok, prosím obráťte sa na príslušné nariadenia o ochrane osobných údajov poskytovateľov.

Dôležité upozornenie: Uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú výlučne internetových služieb ponúkaných spoločnosťou ista.  Webová stránka spoločnosti ista obsahuje odkazy na iné webové stránky.  Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť ista nezodpovedá za ochranu osobných údajov alebo za obsah týchto internetových služieb.  Odporúčame všetkým internetovým používateľom pri opúšťaní webovej stránky spoločnosti ista, aby sa oboznámili s príslušnými oznámeniami iných internetových služieb o ochrane osobných údajov.

 

4. Práva dotknutých osôb

Spoločnosť ista v súlade s GDPR prijala vhodné opatrenia, aby dotknutým osobám jasne a jednoducho poskytla všetky informácie a oznámenia týkajúce sa spracovania osobných údajov v správnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe.  Informácie budú doručené v písomnej alebo inej podobe a kde je to vhodné aj v elektronickej podobe.

 

5. Zmeny informácií o ochrane osobných údajov

Spoločnosť ista si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť a meniť zverejnené informácie v súlade s príslušnými nariadeniami v oblasti ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia je z mája 2018. Ak máte otázky ohľadom spracovávania alebo bezpečnosti vašich osobných údajov, môžete kontaktovať priamo referenta/pracovníka zodpovedného  za ochranu osobných údajov v spoločnosti  ista:

E-mail: ochranadat@ista.sk

Adresa: ista Slovakia, s. r. o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava

Zásady ochrany osobných údajov pre e-mailový marketing

Súhlasím so zhromažďovaním, používaním, spracovaním a šírením svojich osobných údajov, ktoré som poskytol(a) vyplnením kontaktného formulára. Som si vedomý(á), že správcom mojich osobných údajov bude spoločnosť ista International GmbH a spracovateľom spoločnosť ista Slovakia, s. r. o. . Moje osobné údaje budú spracované za účelom inzercie, konzultácií a prieskumu trhu prostredníctvom ponúk  a zaujímavých informácií, ako napr. ista newsletter a iné. S mojimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať dôverne a nebudú bez môjho predchádzajúceho súhlasu poskytované tretím osobám. To však neplatí pre externých poskytovateľov služieb, ktorí sú poverení riadením zasielania noviniek a správ. Spoločnosť ista uisťuje, že externý dodávatelia služieb spracovávajú osobné údaje s maximálnou starostlivosťou a výhradne za účelom, ku ktorému boli poskytnuté.
 
Bol(a) som informovaný(á), že ista vykonáva pre štatistické účely anonymizované sledovanie odkazov.

Bol(a) som informovaný(á), že som oprávnený(á) požadovať informácie o spracovaní mojich osobných údajov, že môžem požiadať o opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie, že mám právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne  zhromaždené. Ďalej mám právo požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo na prenesenie osobných údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Svoj súhlas môžem kedykoľvek  v budúcnosti odvolať, a to prostredníctvom e-mailu: news@ista.sk. Do predmetu takejto správy je potrebné uviesť kľúčové slovo: "ista novinky". Všetky moje osobné údaje  budú následne zmazané.

Prehlasujem, že som dosiahol(a) vek 18 rokov.

Zoznam dodávateľov

 

KOMPLET s. r. o.

Trebišovská 3, Bratislava 821 02

IČO: 35 724 901

 

Vodička , s. r. o.

Rekreačná 581/20, Pusté Úľany 925 28

IČO: 52 474 364

 

ABYF, s. r. o.

Tulská 5276/45,Banská Bystrica 974 04

IČO: 52 420 892

 

Arpád Mlinský - ELEKTRIK

Schengenská 6/A, 851 01 Bratislava

IČO:17415721

 

CITYSTONE s. r. o.

Saratovska 2, Bratislava 841 02

IČO: 44 356 781

 

CITYPROF s. r. o.

Saratovska 2, Bratislava 841 02

IČO: 51 415 003

 

Marek Mikláš

Malinovského 1156/5, 95806 Partizánske

IČO: 50276859

 

MODACO, s. r. o.

Syslia 29, Bratislava 821 05

IČO: 35 790 091

 

SPOOL a. s.

Dr. Herza 23, Lučenec 984 01

IČO: 31 586 392

 

Únik vody s .r. o.

Karpatské námestie 10A

Bratislava 831 06

IČO: 50 080 954

 

VAŠA HAVARIJNÁ spol. s r. o.

Furdekova 4/1857, Bratislava 851 03

IČO:  46 490 477

 

VOKUMER MK, s. r. o.

Fínska 4415/48, Vrútky 038 61

IČO: 52 497 305

 

Dátum: 12.11.2020