Detekcia úniku vody

Voda môže unikať z vodovodných batérií i z toaliet. Nepozorované úniky vedú k veľkým stratám a zbytočným finančným nákladom. Na pomoc prichádza inteligentné riešenie Detekcia úniku vody, ktorá nás včas varuje.

Väčšina vodomerov ista, ktoré sú už dnes nainštalované, sú pripravené pre rádiový prenos dát a sú dostatočne citlivé, aby pretekajúcu toaletu dokázali zachytiť. Stačí, ak správca objektu túto službu aktivuje. Je tu aj možnosť inštalovať vodomery s extrémne vysokou citlivosťou. Vodomer modilys m dokáže odhaliť aj kvapkajúcu vodovodnú batériu.

Ako funguje detekcia úniku vody v praxi?

Bežný vodomer od spoločnosti ista vybavený štandardným rádiovým modulom pravidelne posiela informácie o prietoku vody do zbernice dát memonic 3 radio net, ktorá je inštalovaná v spoločných priestoroch domu a následne sú informácie prenesené na centrálny server ista. Software dokáže vyhodnotiť či sa jedná o bežný prietok spôsobený ľudským správaním, alebo o nežiaduci sústavný prietok spôsobený poruchou. Po piatich dňoch sústavného úniku vody systém informuje prostredníctvom portálu ista alebo emailu správcu nehnuteľnosti, prípadne priamo vlastníka bytu. V správe je zahrnutá aj  informácia o aký významný prietok sa jedná: ako kritický je označený prietok od 20 l/h, ako nekritické sú označené prietoky v rozmedzí od 1 l/h do 20 l/h. Spodná hranica merateľnosti malých prietokov (napr. kvapkajúca batéria), je daná voľbou typu vodomeru s odpovedajúcou presnosťou merania už od veľmi malých prietokov.

Viac informácií o službe vám poskytnú naši obchodní zástupcovia. Kontakty nájdete tu.