Ako dochádza k zbytočným únikom vody?

Kvapkajúca vodovodná batéria či pretekajúca toaleta sú najčastejšie príčiny nežiaduceho úniku vody v domácnostiach. Porucha splachovača na toalete môže viesť k strate až 25 litrov vody za hodinu, čo môže vašu peňaženku pri ročnom zúčtovaní zbytočne ochudobniť o stovky eur. 

Úniky vody však už dnes môžu byť vďaka moderným technológiám včas odhalené. Inteligentný systém ista systematicky nahráva a analyzuje údaje o spotrebe vody. Umožňuje to rádiový modul na ista vodomeroch, ktorý tieto informácie posiela do zbernice dát v spoločných priestoroch domu.

Vodomery, ktoré zachytia aj kvapkajúcu batériu

Väčšina našich vodomerov ista, ktoré už sú dnes nainštalované, je pripravená pre rádiový prenos dát. Ista vodomery sú dostatočne citlivé, aby dokázali zachytiť pretekajúcu toaletu, navyše je možné nainštalovať aj vodomery s extrémnou citlivosťou, ktoré bez problémov zachytia aj kvapkajúcu batériu.

Naše prístroje odhalia úniky vody už po pár dňoch

Každý bežný ista vodomer vybavený štandardným rádiovým modulom je schopný pravidelne posielať informácie o prietoku vody do zbernice dát, ktorá je inštalovaná v spoločných priestoroch domu. Následne sa informácie zo zbernice prenášajú na centrálny server ista.

Software na centrálnom serveri potom dokáže vyhodnotiť, či ide o bežný prietok vody, alebo o úniky vody spôsobené poruchou či závadou na batérii alebo v toalete. Po piatich dňoch sústavného úniku vody následne systém e-mailom informuje správcu nehnuteľnosti alebo priamo užívateľa bytu. Správca alebo užívateľ bytu je tak veľmi rýchlo informovaný o možných únikoch vody a zamedzí sa tak dlhodobému plytvaniu vodou, na ktoré sa často príde, až keď už je neskoro - pri vysokom ročnom zúčtovaní.