Heizkostenverteiler doprimo 3 ready® | ista

Diaľkové meranie tepla na vykurovanie

Merajte spotrebu tepla na diaľku a majte svoje náklady na vykurovanie pod kontrolou.  Smart technológia diaľkového merania ista otvára nové možnosti v oblasti prenosu, evidencie a zobrazovania údajov o spotrebe. Výsledkom je zrozumiteľné a spravodlivejšie vyúčtovanie nákladov na byt a efektívna kontrola spotreby.

 

Väčšia spravodlivosť vo vyúčtovaní nákladov na teplo

Elektronický pomerový rozdeľovač tepla doprimo 3 radio slúži na rozdelenie celkových nákladov za dodané teplo medzi jednotlivé byty a nebytové priestory. Tento 2-senzorový prístroj zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohto rozdielu sa načítajú dieliky, ktoré sú podkladom pre výpočet spotrebnej zložky v ročnom vyúčtovaní.

Elektronický prístroj menších rozmerov sa inštaluje jednoducho takmer na všetky typy vykurovacích telies. Vďaka pomerovému rozdeľovaču tepla s diaľkovým odpočtom zbernicou dát si môžete byť istý tým, že náklady na vykurovanie budú rozpočítané spoľahlivo a v požadovanom termíne.

Diaľkový odpočet bez vstupu do bytov a spotreba tepla pod kontrolou

Vďaka zabudovanému rádiovému modulu sa údaje o spotrebe tepla odčítajú diaľkovo. Odpočet sa vykonáva zbernicou dát, ktorá zbiera denné údaje o spotrebe úplne automaticky. Následne sa dáta elektronicky prenášajú do systému rozpočítania a energetického monitoringu ista24.

Denné údaje o spotrebe aj stave meracích prístrojov sú pre správcov budov aj pre koncových spotrebiteľov/ užívateľov bytov k dispozícii na internetovom portáli ista24.

Hlavné výhody pomerových rozdeľovačov tepla:

  • vysoká presnosť rozpočítania nákladov na teplo,
  • automatický odpočet zbernicou dát bez vstupu do bytov,
  • elektronické spracovanie dát,
  • vysoká spoľahlivosť merania: 2-senzorová technológia garantuje presnú registráciu tepla,
  • neustály monitoring funkčnosti prístroja,
  • prístroj je zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii elektoronickou a trojzložkovou mechanickou plombou;
  • vlastníci bytov majú plnú kontrolu nad spotrebami a následné rozpočítanie je pre nich ľahko čitateľné;
  • online prístup k denným spotrebám;
  • spĺňa požiadavky smernice EED 2018/2002/EÚ.

   

  Máte záujem o rádiové pomerové rozdeľovače tepla, ktoré spoľahlivo rozpočítajú náklady na teplo? Ak vás špičková technológia diaľkových odpočtov ista zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

   Rozsah použitia

   Operačný rozsah merača sa nachádza medzi hodnotami:

   • 35° a 90° (Kompaktná verzia)
   • 35° a 110° (Verzia na diaľkový senzor)
   Navrhnutý ako 1 alebo 2-snímačový prístroj

   V 2-senzorovej prevádzke prístroj zaznamenáva teplotu povrchu vykurovacieho telesa a porovnáva ju s teplotou v miestnosti. Merať začína v okamihu, keď je teplotný rozdiel medzi snímačom radiátora a senzorom teploty miestnosti minimálne 4,5 Kelvina. Žiadne meranie nenastáva, ak radiátor nedosiahne 23°C.

   V 1-senzorovej prevádzke je fixná hodnota (20°C) nastavená ako teplota miestnosti. Merač porovnáva teplotu radiátora s danou fixnou hodnotou a následne kalkuluje jednotky podľa rozdielu týchto hodnôt.

   Technické parametre

   Predná časť:

    • vyrobená z tepelne odolnej umelej hmoty;
    • obsahuje potrebnú elektroniku: LCD displej, lítiovú batériu so životnosťou 10 rokov, senzor;
    • v pamäti ukladá posledných 14 koncomesačných stavov, rovnako ako aj stav merača z predošlého dňa odpočtu a posledné 2 koncoročné stavy odpočtov.

    Zadná časť:

     • je vyrobená z vysoko tepelne vodivého materiálu;
     • môže byť inštalovaná rýchlo a jednoducho na všetky štandardne komerčne vyrábané radiátory s rozmermi rozteče (32 mm, 50 mm and 57 mm);
     • špeciálny plastový kryt zakrýva nevzhľadnú inštaláciu, čím ju robí príjemnejšou;
     • LCD displej sa aktivuje krátkym stlačením tlačidla umiestneným pod displejom;
     • displej sa zmení každé dve sekundy medzi aktuálnym odpočtom a koncoročným odpočtom za minulý rok.

      Na prelome rokov  prístroj uloží do pamäte stav za daný rok a hodnotu je možné vidieť pod označením " A ". Presne 1. januára sa nastaví na 0  a počíta znova od začiatku, pričom aktuálnu nameranú hodnotu ukladá pod označením " 2! ".

      Technická dokumentácia