Heizkostenverteiler doprimo 3 ready® | ista

Diaľkové meranie tepla na vykurovanie

Merajte spotrebu tepla na diaľku a majte svoje náklady na vykurovanie pod kontrolou.  Smart technológia diaľkového merania ista otvára nové možnosti v oblasti prenosu, evidencie a zobrazovania údajov o spotrebe. Výsledkom je zrozumiteľné a spravodlivejšie vyúčtovanie nákladov na byt a efektívna kontrola spotreby.

 

Väčšia spravodlivosť vo vyúčtovaní nákladov na teplo

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov doprimo 3 radio slúži na rozdelenie celkových nákladov za dodané teplo medzi jednotlivé byty a nebytové priestory. Tento 2-senzorový prístroj zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohto rozdielu sa načítajú dieliky, ktoré sú podkladom pre výpočet spotrebnej zložky v ročnom vyúčtovaní.

Elektronický prístroj menších rozmerov sa inštaluje jednoducho takmer na všetky typy vykurovacích telies. Vďaka diaľkovému odpočtu zbernicou dát sú náklady na vykurovanie rozpočítané spoľahlivo a na základe indikovanej spotreby.

Diaľkový odpočet bez vstupu do bytov a spotreba tepla pod kontrolou

Vďaka zabudovanému rádiovému modulu sa údaje o spotrebe tepla odčítajú diaľkovo. Odpočet sa vykonáva zbernicou dát, ktorá zbiera denné údaje o spotrebe úplne automaticky. Následne sa dáta elektronicky prenášajú do systému rozpočítania a energetického monitoringu ista24.

Denné údaje o spotrebe aj stave meracích prístrojov sú pre správcov budov aj pre koncových spotrebiteľov/ užívateľov bytov k dispozícii na internetovom portáli ista24.

Výhody pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov doprimo 3 radio:

  • vysoká presnosť rozpočítania nákladov na teplo,
  • automatický odpočet zbernicou dát bez vstupu do bytov,
  • elektronické spracovanie dát,
  • vysoká spoľahlivosť merania: 2-senzorová technológia pre presnejšiu registráciu tepla,
  • monitoring funkčnosti,
  • prístroj je zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii elektoronickou a trojzložkovou mechanickou plombou,
  • vlastníci bytov majú lepšiu kontrolu nad spotrebou a následné rozpočítanie je pre nich ľahko čitateľné,
  • online prístup k denným spotrebám;
  • spĺňa požiadavky smernice EED 2018/2002/EÚ.

   

  Máte záujem o rádiové pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov? Ak vás technológia diaľkových odpočtov ista zaujala, neváhajte nás kontaktovať.