Heizkostenverteiler doprimo 3 ready® | ista

doprimo® 3 radio

Elektronický pomerový rozdeľovač tepla doprimo 3 radio slúži na rozdelenie celkových nákladov za dodané teplo na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov.  Je koncipovaný ako 2- senzorový prístroj, ktorý zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohoto rozdielu dochádza k načítaniu dielikov, ktoré sú podkladom pre výpočet spotrebnej zložky.

doprimo 3 radio ukazuje spotrebu jednotiek čitateľne aj pre bežných užívateľov. Konštrukcia prístroja umožňuje jednoduchú inštaláciu na takmer všetky typy vykurovacích telies. Vďaka zabudovanému rádiovému modulu je možné údaje o spotrebe odčítať diaľkovo bez vstupu do užívateľskych jednotiek, a to spôsobom:

 • prostredníctvom zbernice dát memonic 3 radio nets možnosťou prístupu k denným údajom o spotrebe tepla a stave meračov cez internetový portál ista24;
 • pochôdzkovým spôsobom Walk by, kedy sú údaje diaľkovo odčítanédo prístroja PDA, ktorý obsluhuje pochôdzkár.

Vaše výhody:

  • vysoká presnosť rozpočítania, automatické nahrávanie odpočtov do zbernice dát/ PDA  a následne do systému rozpočítania;
  • vysoká spoľahlivosť: vyspelá technológia založená na dlhoročných skúsenostiach s rozdeľovaním nákladov na teplo;
  • prístroj je zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii elektoronickou a trojzložkovou mechanickou plombou;
  • bezproblémová výmena  (napr. pri zmene vlastníka) - dostatočná kapacita pamäte prístroja umožňuje kedykoľvek odčítať spätne 14 mesiacov dozadu a 2 posledné koncoročné odpočty;
  • široký rozsah využitia: 2-senzorová technológia garantuje presnú registráciu tepla, a to i po zmene na nový systém nízkostupňového či kondenzačného spôsobu vykurovania;
  • užívatelia bytov majú plnú kontrolu nad spotrebami a následné rozpočítanie je pre nich ľahko čitateľné. Aktuálny odpočet a koncoročný odpočet za predchádzajúci rok je kedykoľvek k dispozícii;
  • v prípade integrácie prístroja do rádiovej systému symphonic 3 sensor net môžu správcovia a užívatelia bytov sledovať spotrebu tepla a vody cez internetový portál  www.ista24.sk;
  • diskrétna elegancia: splýva s aktuálnym dizajnom väčšiny radiátorov.

   Oblasť použitia

   Oblasť použitia

   Rozsah použitia

   Operačný rozsah merača sa nachádza medzi hodnotami:

   • 35° a 90° (Kompaktná verzia)
   • 35° a 110° (Verzia na diaľkový senzor)
   Navrhnutý ako 1 alebo 2-snímačový prístroj

   V 2-senzorovej prevádzke prístroj zaznamenáva teplotu povrchu vykurovacieho telesa a porovnáva ju s teplotou v miestnosti. Merať začína v okamihu, keď je teplotný rozdiel medzi snímačom radiátora a senzorom teploty miestnosti minimálne 4,5 Kelvina. Žiadne meranie nenastáva, ak radiátor nedosiahne 23°C.

   V 1-senzorovej prevádzke je fixná hodnota (20°C) nastavená ako teplota miestnosti. Merač porovnáva teplotu radiátora s danou fixnou hodnotou a následne kalkuluje jednotky podľa rozdielu týchto hodnôt.

   Technické parametre

   Predná časť:

    • vyrobená z tepelne odolnej umelej hmoty;
    • obsahuje potrebnú elektroniku: LCD displej, lítiovú batériu so životnosťou 10 rokov, senzor;
    • v pamäti ukladá posledných 14 koncomesačných stavov, rovnako ako aj stav merača z predošlého dňa odpočtu a posledné 2 koncoročné stavy odpočtov.

    Zadná časť:

     • je vyrobená z vysoko tepelne vodivého materiálu;
     • môže byť inštalovaná rýchlo a jednoducho na všetky štandardne komerčne vyrábané radiátory s rozmermi rozteče (32 mm, 50 mm and 57 mm);
     • špeciálny plastový kryt zakrýva nevzhľadnú inštaláciu, čím ju robí príjemnejšou;
     • LCD displej sa aktivuje krátkym stlačením tlačidla umiestneným pod displejom;
     • displej sa zmení každé dve sekundy medzi aktuálnym odpočtom a koncoročným odpočtom za minulý rok.

      Na prelome rokov  prístroj uloží do pamäte stav za daný rok a hodnotu je možné vidieť pod označením " A ". Presne 1. januára sa nastaví na 0  a počíta znova od začiatku, pričom aktuálnu nameranú hodnotu ukladá pod označením " 2! ".

      Máte ďalšie otázky týkajúce sa pomerových rozdeľovačov tepla?

      Pre podrobnejšie informácie kontaktujte našich obchodných zástupcov vo vašom regióne: Kontakty nájdete tu.

      Technická dokumentácia