Heizkostenverteiler doprimo 3 ready® | ista

Náklad na vykurovanie je významnou položkou domáceho rozpočtu a neoddeliteľnou súčasťou ročného vyúčtovania nákladov na byt. Smart technológia diaľkového merania ista otvára nové možnosti v oblasti prenosu, evidencie a zobrazovania údajov o spotrebe a ich spoľahlivého prepisu do softvérov rozpočítania nákladov. Výsledkom je zrozumiteľné vyúčtovanie a efektívnejšia kontrola nad spotrebou tepla.

 

Elektronický pomerový rozdeľovač tepla doprimo 3 radio

Prístroj slúži na rozdelenie celkových nákladov za dodané teplo medzi jednotlivé byty a nebytové priestory. Je koncipovaný ako 2- senzorový prístroj, ktorý zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohoto rozdielu dochádza k načítaniu dielikov, ktoré sú podkladom pre výpočet spotrebnej zložky. Prístroj je menších rozmerov a jednoducho sa inštaluje na takmer všetky typy vykurovacích telies.

Automatický odpočet bez vstupu do bytov

Vďaka zabudovanému rádiovému modulu sa údaje o spotrebe odčítajú diaľkovo. Odpočet sa vykonáva zbernicou dát memonic 2.0, ktorá zbiera denné údaje o spotrebe úplne automaticky. Následne sa dáta elektronicky prenášajú do systému rozpočítania a energetického monitoringu ista24.

Spotreba tepla pod kontrolou

Denné údaje o spotrebe a funkčnosti meračov sú prístupné na internetovom portáli  ista24. Vlastníci a správcovia budov majú jednoduchý online prístup k užitočným informáciám o histórii spotreby tepla.

 

Vaše výhody:

  • vysoká presnosť rozpočítania nákladov na teplo;
  • automatický odpočet zbernicou dát bez vstupu do bytov;
  • elektronické spracovanie dát;
  • vysoká spoľahlivosť merania;
  • monitoring funkčnosti prístroja;
  • prístroj je zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii elektoronickou a trojzložkovou mechanickou plombou;
  • široký rozsah využitia: 2-senzorová technológia garantuje presnú registráciu tepla;
  • vlastníci bytov majú plnú kontrolu nad spotrebami a následné rozpočítanie je pre nich ľahko čitateľné;
  •  online prístup k denným spotrebám;
  •  spĺňa požiadavky smernice EED 2018/2002/EÚ.
   Rozsah použitia

   Operačný rozsah merača sa nachádza medzi hodnotami:

   • 35° a 90° (Kompaktná verzia)
   • 35° a 110° (Verzia na diaľkový senzor)
   Navrhnutý ako 1 alebo 2-snímačový prístroj

   V 2-senzorovej prevádzke prístroj zaznamenáva teplotu povrchu vykurovacieho telesa a porovnáva ju s teplotou v miestnosti. Merať začína v okamihu, keď je teplotný rozdiel medzi snímačom radiátora a senzorom teploty miestnosti minimálne 4,5 Kelvina. Žiadne meranie nenastáva, ak radiátor nedosiahne 23°C.

   V 1-senzorovej prevádzke je fixná hodnota (20°C) nastavená ako teplota miestnosti. Merač porovnáva teplotu radiátora s danou fixnou hodnotou a následne kalkuluje jednotky podľa rozdielu týchto hodnôt.

   Technické parametre

   Predná časť:

    • vyrobená z tepelne odolnej umelej hmoty;
    • obsahuje potrebnú elektroniku: LCD displej, lítiovú batériu so životnosťou 10 rokov, senzor;
    • v pamäti ukladá posledných 14 koncomesačných stavov, rovnako ako aj stav merača z predošlého dňa odpočtu a posledné 2 koncoročné stavy odpočtov.

    Zadná časť:

     • je vyrobená z vysoko tepelne vodivého materiálu;
     • môže byť inštalovaná rýchlo a jednoducho na všetky štandardne komerčne vyrábané radiátory s rozmermi rozteče (32 mm, 50 mm and 57 mm);
     • špeciálny plastový kryt zakrýva nevzhľadnú inštaláciu, čím ju robí príjemnejšou;
     • LCD displej sa aktivuje krátkym stlačením tlačidla umiestneným pod displejom;
     • displej sa zmení každé dve sekundy medzi aktuálnym odpočtom a koncoročným odpočtom za minulý rok.

      Na prelome rokov  prístroj uloží do pamäte stav za daný rok a hodnotu je možné vidieť pod označením " A ". Presne 1. januára sa nastaví na 0  a počíta znova od začiatku, pričom aktuálnu nameranú hodnotu ukladá pod označením " 2! ".

      Technická dokumentácia