Heizkostenverteiler doprimo 3 ready® | ista

doprimo® 3 radio

Elektronický pomerový rozdeľovač tepla doprimo® 3 radio slúži na rozdelenie celkových nákladov za dodané teplo na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov.  Je koncipovaný ako 2- senzorový prístroj, ktorý zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohoto rozdielu dochádza k načítaniu dielikov, ktoré sú podkladom pre výpočet spotrebnej zložky.

doprimo® 3 radio zobrazuje spotrebu jednotiek čitateľne aj pre bežných užívateľov. Konštrukcia prístroja umožňuje jednoduchú inštaláciu na takmer všetky typy vykurovacích telies.

Automatický odpočet bez vstupu do bytov

Vďaka zabudovanému rádiovému modulu sa údaje o spotrebe odčítajú diaľkovo bez vstupu do budov, a to prostredníctvom inteligentnej zbernice dát memonic® 2.0.

Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online. Majitelia bytov a správcovia budov môžu na internetovom portáli www.ista24.sk sledovať informácie o spotrebe, porovnávať ich s minulými obdobiami alebo s priemernými spotrebami.

 

Vaše výhody:

  • vysoká presnosť rozpočítania nákladov na teplo;
  • automatický odpočet zbernicou dát bez vstupu do bytov;
  • elektronické spracovanie dát;
  • vysoká spoľahlivosť merania;
  • monitoring funkčnosti prístroja;
  • prístroj je zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii elektoronickou a trojzložkovou mechanickou plombou;
  • široký rozsah využitia: 2-senzorová technológia garantuje presnú registráciu tepla;
  • vlastníci bytov majú plnú kontrolu nad spotrebami a následné rozpočítanie je pre nich ľahko čitateľné;
  •  online prístup k denným spotrebám;
  •  spĺňa požiadavky smernice EED 2018/2002/EÚ.
   Rozsah použitia

   Operačný rozsah merača sa nachádza medzi hodnotami:

   • 35° a 90° (Kompaktná verzia)
   • 35° a 110° (Verzia na diaľkový senzor)
   Navrhnutý ako 1 alebo 2-snímačový prístroj

   V 2-senzorovej prevádzke prístroj zaznamenáva teplotu povrchu vykurovacieho telesa a porovnáva ju s teplotou v miestnosti. Merať začína v okamihu, keď je teplotný rozdiel medzi snímačom radiátora a senzorom teploty miestnosti minimálne 4,5 Kelvina. Žiadne meranie nenastáva, ak radiátor nedosiahne 23°C.

   V 1-senzorovej prevádzke je fixná hodnota (20°C) nastavená ako teplota miestnosti. Merač porovnáva teplotu radiátora s danou fixnou hodnotou a následne kalkuluje jednotky podľa rozdielu týchto hodnôt.

   Technické parametre

   Predná časť:

    • vyrobená z tepelne odolnej umelej hmoty;
    • obsahuje potrebnú elektroniku: LCD displej, lítiovú batériu so životnosťou 10 rokov, senzor;
    • v pamäti ukladá posledných 14 koncomesačných stavov, rovnako ako aj stav merača z predošlého dňa odpočtu a posledné 2 koncoročné stavy odpočtov.

    Zadná časť:

     • je vyrobená z vysoko tepelne vodivého materiálu;
     • môže byť inštalovaná rýchlo a jednoducho na všetky štandardne komerčne vyrábané radiátory s rozmermi rozteče (32 mm, 50 mm and 57 mm);
     • špeciálny plastový kryt zakrýva nevzhľadnú inštaláciu, čím ju robí príjemnejšou;
     • LCD displej sa aktivuje krátkym stlačením tlačidla umiestneným pod displejom;
     • displej sa zmení každé dve sekundy medzi aktuálnym odpočtom a koncoročným odpočtom za minulý rok.

      Na prelome rokov  prístroj uloží do pamäte stav za daný rok a hodnotu je možné vidieť pod označením " A ". Presne 1. januára sa nastaví na 0  a počíta znova od začiatku, pričom aktuálnu nameranú hodnotu ukladá pod označením " 2! ".

      Máte ďalšie otázky týkajúce sa pomerových rozdeľovačov tepla?

      Pre podrobnejšie informácie kontaktujte našich obchodných zástupcov vo vašom regióne: Kontakty nájdete tu.

      Technická dokumentácia