Spoľahlivý odpočet a rozdelenie nákladov

Inovatívna odpočtová technológia integruje koncové meracie prístroje (merače tepla,pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, prípadne aj plynomery a elektromery) do vysoko spoľahlivej automatizovanej siete na prenos údajov o spotrebe. Jadrom systému je zbernica dát memonic®, ktorá koncentruje všetky údaje z meracích prístrojov a prenáša ich na centrálny server. Systém zabezpečuje elektronické spracovanie dát, ich archiváciu a prenos do systému rozúčtovania nákladov na energie a iných softvérových aplikácií (napr. energetický monitoring, správcovské programy...).

Ekonomické riešenie

Na jeden štandardný bytový dom postačuje jedna, maximálne dve zbernice bez potreby inštalácie ďalších prídavných zariadení, stavebných úprav a odberu elektriny. Zbernica sa napája na batériu so životnosťou 10 rokov a okrem dlhej životnosti prekvapí aj obstarávacou cenou. Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú pre správcu aj vlastníkov bytov/budov prístupné online.

Termíny odpočtovej služby sú minulosťou

Odpočty dát prebiehajú automatizovane/elektronicky bez vstupu do budovy, čím schránime súkromie jej užívateľov. Technológia je výnimočná spoľahlivosťou prenosu údajov z koncových prístrojov, ktorá je takmer 100%. Chyby pri odpočtoch alebo prepise do systému rozpočítania sú minulosťou vďaka elektronickej správe dát.

Na Slovensku odčítame vyše 360 000 prístrojov.

Webinár

Aktivovať YouTube

Aktivácia integrácie YouTube na sledovanie videa.

Vzťahujú sa na ňu zásady ochrany osobných údajov služby YouTube.

Aktivovať YouTube.

Energie pod kontrolou

Majitelia a správcovia bytových domov môžu prostredníctvom internetového portálu www.ista24.sk  informácie o spotrebe jednoducho sledovať, porovnávať s predošlými obdobiami alebo s priemernými spotrebami v bytovom dome. Naviac sú varovaní pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardná spotreba alebo poruchy na meračoch.