Spoľahlivý odpočet a rozdelenie nákladov

Inovatívna odpočtová technológia integruje koncové meracie prístroje (merače tepla,pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, prípadne aj plynomery a elektromery) do vysoko spoľahlivej automatizovanej siete na prenos údajov o spotrebe. Jadrom systému je zbernica dát memonic®, ktorá koncentruje všetky údaje z meracích prístrojov a prenáša ich na centrálny server. Systém zabezpečuje elektronické spracovanie dát, ich archiváciu a prenos do systému rozúčtovania nákladov na energie a iných softvérových aplikácií (napr. energetický monitoring, správcovské programy...).

Ekonomické riešenie

Na jeden štandardný bytový dom postačuje jedna, maximálne dve zbernice bez potreby inštalácie ďalších prídavných zariadení, stavebných úprav a odberu elektriny. Zbernica sa napája na batériu so životnosťou 10 rokov a okrem dlhej životnosti prekvapí aj obstarávacou cenou. Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú pre správcu aj vlastníkov bytov/budov prístupné online.

Termíny odpočtovej služby sú minulosťou

Odpočty dát prebiehajú automatizovane/elektronicky bez vstupu do budovy, čím schránime súkromie jej užívateľov. Technológia je výnimočná spoľahlivosťou prenosu údajov z koncových prístrojov, ktorá je takmer 100%. Chyby pri odpočtoch alebo prepise do systému rozpočítania sú minulosťou vďaka elektronickej správe dát.

Na Slovensku odčítame vyše 360 000 prístrojov.

Webinár

Viac o výhodách technológie a legislatíve EED sa dozviete v našom webinári.

Energie pod kontrolou

Majitelia a správcovia bytových domov môžu prostredníctvom internetového portálu www.ista24.sk  informácie o spotrebe jednoducho sledovať, porovnávať s predošlými obdobiami alebo s priemernými spotrebami v bytovom dome. Naviac sú varovaní pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardná spotreba alebo poruchy na meračoch.

Smernica EED vyžaduje diaľkový odpočet a častejšie informácie o spotrebe

Budovy, vybavené našou technológiou, sú na legislatívne zmeny technicky pripravené a vďaka digitalizácii budú správcovia schopní doručiť požadované informácie konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné.