Inovatívne riešenie diaľkových odpočtov

Spravujte energie a cenné zdroje efektívne.

Smart systém ista

Hľadáte spoľahlivé riešenie diaľkového merania tepla, chladu vody pre váš bytový dom? Chcete byť o spotrebe energií informovaný častejšie ako iba raz ročne? Ste správca budov a digitalizácia je  vašou prioritou?

So smart systémom ista získate nielen spoľahlivú rádiovú technológiu diaľkových odpočtov údajov o spotrebe, ale aj možnosť efektívnejšie hospodáriť s energiami.

Zbernica dát memonic 2.0

Smart systém ista spravuje a riadi inteligentná zbernica dát memonic 2.0, ktorá komunikuje so zariadeniami v systéme, zbiera a prenáša dáta z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla, vodomerov, prípadne i elektromerov a plynomerov na server prostredníctvom rádiovej siete mobilného operátora. Následne sa dáta elektronicky importujú do systému rozpočítavania nákladov,  energetických monitoringov alebo správcovských programov. Zbernica dát je umiestnená v spoločných priestoroch objektu a vyniká veľkým rozsahom prijímania signálu, takže nie je potrebná inštalácia ďalšieho prenosového zariadenia a na štandardný bytový dom postačuje 1, max. 2 zbernice. Pripája sa na batériu so životnosťou 10 rokov.

Denné údaje o spotrebe prístupné online

S diaľkovým odpočtom zbernicou dát memonic budete mať kontrolu nad spotrebou energií a funkčnosťou celého systému. Prostredníctvom online potrálu ista24 môžete denné dáta jednoducho analyzovať, porovnávať a spracovávať podľa vašich potrieb a efektívnejšie hospodáriť s energiami. Systém vás včas upozorní aj na nezvyčajné spotreby, úniky vody, prípadne poruchy na meračoch, čím vám pomáha šetriť energie aj náklady.

Smart systém ista - meracie prístroje

Výhody pre vlastníkov a správcov budov

  • Meranie a vyúčtovanie spotreby energií je plne digitalizované, komfortné a presné.
  • K dispozícii sú denné informácie o spotrebe.
  • Dáta sú pravidelne aktualizované a archivavané na jednom mieste, kedykoľvek k dispozícii.
  • Všetky prístroje a zariadenia sú monitorované.
  • Splníte požiadavky európskej smernice EED, ktorá vyžaduje diaľkový odpočet raz mesačne.
  • Dáta máte archivované a chránené v súlade s GDPR.
  • Online prístup k denným spotrebám vám poskytuje cenné argumenty pri nezrovnalostiach vo vyúčtovaní.
  • Máte prehľad o vašom hospodárení s energiami.

Zbernice dát inštalujeme na Slovensku už od roku 2012. Dnes nimi odčítame viac ako 400 000 prístrojov po celej krajine. Celosvetovo je to viac ako 28 000 000 prístrojov.

Od januára 2021 je diaľkový odpočet štandardom

Transpozícia európskej smernice o energetickej efektívnosti 2018/2002/EÚ (EED) priniesla nové požiadavky v oblasti diaľkových odpočtov. Tie sú zakotvené v zákone č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Určené meradlá tepla pomerové rozdeľovače tepla sa majú vybaviť funkciou diaľkových odpočtov v období od 1. januára 2021 do roku 2027.  Táto povinnosť sa týka bytových domov s centrálnym teplovodným vykurovaním a celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m². 

Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších infromácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Vízia smernice EED je poskytovať tieto informácie konečným spotrebiteľom/ vlastníkom bytov min. raz mesačne.

Ste správca budov, projektant/realizačná firma TZB alebo predseda SVB?

Zaujala vás naša technológia merania spotreby tepla a vody? Oslovte náš obchodný tím vo vašom regióne alebo nás kontaktujte elektronicky.