Smart systém ista

Už sa nemusíte prispôsobovať termínom odpočtovej služby, prípadne čeliť sankciám za neodčítaný byt. Vaše ročné vyúčtovanie energií bude presné a na základe vašej skutočnej spotreby. So smart diaľkovým odpočtom získate mnoho výhod a predovšetkým užívateľský komfort.

 

Ako funguje smart odpočet

Automatizovaný systém prepája koncové meracie prístroje (pomerové rozdeľovače tepla, merače teplavody, prípadne aj plynomery a elektromery) do spoľahlivej siete na prenos dát. Jadrom systému je inteligentná zbernica dát memonic 2.0, ktorá zhromažďuje údaje a prenáša ich na server. Systém zabezpečuje ich elektronické spracovanie a prenos do systému rozúčtovania nákladov na energie, správcovských programov a na internetový portál, ktorý umožňuje prístup ku spotrebám pre vlastníkov a správcu.

Na odčítanie údajov zo štandardného bytového domu stačí jedna, maximálne dve zbernice. Nie je potrebné inštalovať ďalšie prídavné zariadenia, vykonávať stavebné úpravy, odoberať elektrinu navyše alebo byť pripojený na internet, čo minimalizuje náklady na obstaranie a prevádzku.

Zbernica dát je umiestnená v spoločných priestoroch bytového domu. Nenápadný prístroj menších rozmerov je chránený voči neoprávnenej manipulácii a jeho funkčnosť je diaľkovo monitorovaná. Napája sa na batériu so životnosťou 10 rokov prevádzky.

 

Online portál ista24 - denný prehľad o spotrebe

Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online. Majitelia bytov a správcovia bytových domov môžu na internetovom portáli sledovať informácie o spotrebe a porovnávať ich s minulými obdobiami alebo s priemernými spotrebami. Navyše sú varovaní pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardná spotreba alebo poruchy na meračoch.

Prečo majitelia 13 miliónov bytov zvolili technológiu ista?

Vďaka novým digitálnym technológiám bude možné doručiť informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné. Funkcia diaľkového odpočtu má byť totiž technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Podľa smernice EED to má byť 1-krát mesačne.

Diaľkovú technológiu odpočtov zbernicou dát inštalujeme na Slovensku už od roku 2012. Dnes zbernicami odčítame viac ako 400 000 prístrojov po celej krajine. Celosvetovo je to viac ako 28 000 000 prístrojov. Pripravte sa aj vy na deň, kedy odpočet jedenkrát ročne stačiť nebude.