V prípade potreby premontáže, poruchy pomerových rozdeľovačov tepla na vašich radiátoroch alebo iných servisných prác nás kontaktujte v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 na tel. čísle:

02/402 409 24

alebo

servis@ista.sk

Kontakty na oddelenia:

Technické oddelenie

Vykonávanie montáži, servisných činností a odpočtov

Servis:

T: 02/402 409 24 (výmena meračov, poruchy na meračoch...)

E: servis@ista.sk

Odpočty:

T: 02/402 409 24

E: odpocty@ista.sk

Montáž meracích zariadení

Peter Végh (realizačný technik)

E: peter.vegh@ista.sk

T: 0905 325 588

Oddelenie rozúčtovania

 

Sylvia Martinkovičová, operation manager (manažérka oddelenia rozúčtovania)

E: sylvia.martinkovicova@ista.sk

T: 02/402 409 20

Ľubomíra Rovenská, zástupkyňa manažérky oddelenia

E: lubomira.rovenska@ista.sk

T: 02/402 409 32

IT oddelenie
Stanislav Hrabala (rádiové odpočty dát, web portál ista24)

E: webportal@ista.sk

E: stanislav.hrabala@ista.sk

T: 02/402 409 22

T: 0917 986 511

 

Marketingové aktivity, komunikácia s médiami
Jana Slobodová

E: jana.slobodova@ista.sk

M: 0918 639 260

T: 02/402 409 12