Vlastníkov bytov čakajú nové legislatívne povinnosti: Aké výhody vám prináša diaľkový odpočet?

Viete, že do roku 2027 musia byť merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla a vodomery na teplú vodu v bytových domoch vybavené diaľkovým odpočtom? Dôvod je ten, aby ste mohli v budúcnosti svoju spotrebu sledovať častejšie ako iba raz ročne vo vyúčtovaní. Nemusíte sa obávať, všetko sú to zmeny k lepšiemu. S diaľkovým odpočtom zbernicou dát si významne uľahčíte život a vaše náklady na energie budete mať pod kontrolou. Prejdite na Smart odpočet - spoľahlivé a ekonomicky výhodné riešenie diaľkových odpočtov energií - a bývajte s prehľadom.

Čo získate so Smart odpočtom

  • Nemusíte sa viac prispôsobovať termínom odpočtovej služby a sprístupniť váš byt cudzím osobám. Odčítanie informácií z meracích prístrojov prebieha na diaľku.
  • Rozpočítanie energií bude digitalizované a náklady sa rozdelia spravodlivejšie na základe nameranej spotreby - bez sankcií za neodčítaný byt.
  • Včas odhalíte neprimeranú spotrebu, únik vody či poruchu na meračoch vo vašom byte.
  • Odpočet je lacnejší, lebo si nevyžaduje výjazd technika.
  • Môžete ľahšie hospodáriť s energiami vďaka online prístupu k denným informáciám o vašej spotrebe.
  • Ušetríte na nákladoch a zároveň chránite klímu našej planéty.
  • Váš bytový dom bude pripravený na požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti EED, ktorá  vyžaduje, aby bol konečný spotrebiteľ o svojej spotrebe informovaný častejšie.

Ako funguje Smart odpočet

Smart odpočet nie je iba diaľkový odpočet meracích prístrojov. Systém prepája meracie prístroje od spoločnosti ista, ako sú pomerové rozdeľovače tepla, merače tepla a vodomery do spoľahlivej automatizovanej siete na prenos dát. Jadrom systému je inteligentná zbernica dát, ktorá odčíta údaje z koncových prístrojov a prenáša ich na server. 

Smart systém ista následne všetky údaje elektronicky spracuje a prenesie do softvéru rozúčtovania nákladov na energie a na internetový portál www.ista24.sk, kde môžete kedykoľvek sledovať vašu dennú spotrebu tepla a vody.

Na odčítanie údajov zo štandardného bytového domu stačí jedna, maximálne dve zbernice. Nenápadný prístroj sa inštaluje v spoločných priestoroch domu a napája sa na batériu s garantovanou životnosťou desať rokov prevádzky. Nie je potrebné inštalovať ďalšie prídavné zariadenia, vykonávať stavebné úpravy, odoberať elektrinu navyše alebo byť pripojený na internet. Vďaka tomu sú náklady na obstaranie a prevádzku minimálne.

Online portál ista24 a denný prehľad o spotrebe

Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online ako pre správcov budov, tak aj pre samotných vlastníkov. Na internetovom portáli www.ista24.sk môžete sledovať informácie o vašej spotrebe a porovnávať ich s minulými obdobiami alebo s priemernými spotrebami v dome. Navyše, ste varovaný aj pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardná spotreba alebo poruchy na meračoch. Vysoká spotreba vody pri ročnom vyúčtovaní vás tak už neprekvapí.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o energetickej efektívnosti 2018/2002/EÚ (EED)

Cieľom smernice je ochrana klímy a udržateľnosť životného prostredia, v ktorom žijeme. Budovy sú významným producentom skleníkových plynov a práve opatrenia EED majú motivovať ich užívateľov aktívnejšie prispievať k úsporám energií. Vďaka častejšiemu sledovaniu spotreby a jednoduchým krokom môže každá domácnosť priemerne ušetriť až 20 % svojej ročnej spotreby tepla.

Ak plánujete výmenu meracích prístrojov vo vašom dome, vyberajte starostlivo také riešenie, ktoré je v súlade s EED. Pamätajte, že investujete do technológie na 10 rokov (t. j. životnosť pomerových rozdeľovačov tepla, zberníc dát a rádiových modulov na vodomeroch a meračoch tepla). Vybavte váš dom/byt spoľahlivým a overeným diaľkovým meraním, ktoré dokáže odčítať merače tepla aj vody súčasne.

Diaľkový odpočet - legislatívne požiadavky

Diaľkový odpočet

V zmysle zákona č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z., musia byť od 1. januára 2027 všetky merače tepla, teplej vody a pomerové rozdeľovače tepla vybavené funkciou diaľkového odpočtu.

Častejšie informácie o spotrebe

Podľa smernice EED má byť diaľkový odpočet technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní. Užívateľ bytu má dostávať tieto informácie raz mesačne, aby mohol efektívnejšie regulovať svoju spotrebu.

Milióny majiteľov bytov si už zvolili technológiu ista

Technológiu diaľkových odpočtov zbernicou dát inštalujeme na Slovensku už od roku 2012. Dnes zbernicami odčítame viac ako 600 000 prístrojov po celej krajine. Celosvetovo je to viac ako 34 000 000 prístrojov.

Dozvedieť sa viac o zbernici dát

Zaujal vás Smart odpočet? Povedzte o ňom vašim susedom, predsedovi SVB alebo správcovi domu alebo nás kontaktuje: