Smart odpočet

Osloboďte sa od starostí s odpočtami a majte svoje energie pod kontrolou.

Viete, že diaľkový odpočet meradiel tepla, vodomerov teplej vody a pomerových rozdeľovačov tepla je od januára 2021 štandardom?A že o svojej spotrebe môžete byť informovaný častejšie ako iba raz za rok?

Prejdite sa smart odpočet - spoľahlivé a ekonomicky výhodné riešenie diaľkových odpočtov energií a vody. Ako vlastník bytu, predseda SVB alebo správca bytových domov potrebujete šetriť nielen svoj čas, ale aj náklady na energie. So smart odpočtom je to jednoduché.

Čo získate so smart odpočtom

 • Môžete ľahšie hospodáriť s energiami vďaka online prístupu k denným informáciám o vašej spotrebe.
 • Ušetríte na nákladoch a zároveň chránite klímu našej planéty.
 • Už sa nemusíte prispôsobovať termínom odpočtovej služby, prípadne čeliť sankciám za neodčítaný byt.
 • Rozpočítanie energií je digitalizované a náklady sa rozdelia na základe skutočnej spotreby.
 • Môžete včas odhaliť neprimeranú spotrebu či poruchu na meračoch.
 • Odpočet je lacnejší, lebo nevyžaduje výjazd technika.
 • Máte celoročný dohľad nad prístrojmi vo vašom byte.
 • Splníte požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti EED.

Ako funguje smart odpočet

Nejedná sa len o diaľkový odpočet. Systém prepája meracie prístroje – pomerové rozdeľovače tepla, merače teplavodomery do spoľahlivej automatizovanej siete na prenos dát. Jadrom systému je inteligentná zbernica dát memonic, ktorá odčíta údaje z koncových prístrojov a prenáša ich na server. Smart systém všetky údaje elektronicky spracuje a prenesie do softvéru rozúčtovania nákladov na energie a na internetový portál www.ista24.sk, kde môžete sledovať históriu vašej spotreby tepla a vody.

Na odčítanie údajov zo štandardného bytového domu stačí jedna, maximálne dve zbernice memonic. Nenápadný prístroj sa inštaluje v spoločných priestoroch domu a napája sa na batériu s garantovanou životnosťou desať rokov. Nie je potrebné inštalovať ďalšie prídavné zariadenia, vykonávať stavebné úpravy, odoberať elektrinu navyše alebo byť pripojený na internet. Vďaka tomu sú náklady na obstaranie a prevádzku minimálne.

Vaše výhody

 • Nie je nutné, aby ktokoľvek cudzí vstupoval do objektu, domu či bytu.
 • Máte celoročný dohľad nad prístrojmi a prehľad o svojej spotrebe.
 • Smart odpočet je spoľahlivý a presný, lebo funguje digitálne.
 • Môžete využiť ďalšie služby, ktoré šetria vaše náklady na energie.
 • Systém automaticky analyzuje neštandardné spotreby a včas upozorní správcu a užívateľa.
 • Váš bytový dom bude pripravený na legislatívne zmeny v oblasti častejšieho poskytovania informácií o spotrebe.

Online portál ista24 a denný prehľad o spotrebe

Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online. Na internetovom portáli www.ista24.sk môžete sledovať informácie o vašej spotrebe a porovnávať ich s minulými obdobiami alebo s priemernými spotrebami v dome. Navyše ste varovaný pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardná spotreba alebo poruchy na meračoch.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o energetickej efektívnosti 2018/2002/EÚ (EED)

Pripravte sa na zmeny v legislatíve

Cieľom smernice je zlepšenie klímy a udržateľnosť životného prostredia, v ktorom žijeme. Budovy sú významným producentom skleníkových plynov a práve opatrenia EED majú motivovať ich užívateľov aktívnejšie prispievať k úsporám energií. Vďaka častejšiemu sledovaniu spotreby a jednoduchým krokom môže každá domácnosť priemerne ušetriť až 20% svojej ročnej spotreby tepla.

Požiadavky EED

Diaľkový odpočet

V zmysle zákona č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z., musia byť od 1. januára 2027 všetky merače tepla, teplej vody a pomerové rozdeľovače tepla vybavené funkciou diaľkového odpočtu.

Častejšie informácie o spotrebe

Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Užívateľ bytu má dostávať tieto informácie raz mesačne, aby mohol efektívnejšie regulovať svoju spotrebu.

Plánujte premontáž meracích prístrojov vo vašom dome?

Vyberajte starostlivo riešenie, ktoré je v súlade s EED.  Pamätajte, že investujete do technológie na 10 rokov (t. j. životnosť pomerových rozdeľovačov tepla). Vybavte váš dom/byt spoľahlivým a prevereným diaľkovým meraním.

Prečo majitelia 13 miliónov bytov zvolili technológiu ista?

Vďaka novým digitálnym technológiám bude možné doručiť informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné. Pripravte sa aj vy na deň, kedy odpočet jedenkrát ročne stačiť nebude. Diaľkovú technológiu odpočtov zbernicou dát inštalujeme na Slovensku už od roku 2012. Dnes zbernicami odčítame viac ako 400 000 prístrojov po celej krajine. Celosvetovo je to viac ako 28 000 000 prístrojov.

Dozvedieť sa viac o zbernici dát memonic

Zaujal vás smart odpočet? Povedzte o ňom vašim susedom a predsedovi SVB.

Ohľadom cenovej ponuky pre váš bytový dom kontaktujte správcu vášho bytového domu alebo našu spoločnosť.