Smart odpočet

Sledovať spotrebu energií priebežne sa oplatí

Šetrite energie jednoducho a komfortne

Viete, že do roku 2027 musia byť merače tepla a vodomery na teplú vodu v bytových domoch vybavené diaľkovým odpočtom, aby ste mohli v budúcnosti svoju spotrebu sledovať častejšie ako iba raz ročne vo vyúčtovaní? Nemusíte sa obávať, všetko sú to zmeny k lepšiemu. S diaľkovým odpočtom zbernicou dát si totiž významne uľahčíte život a vaše náklady na energie budete mať pod kontrolou. Prejdite na Smart odpočet - spoľahlivé a ekonomicky výhodné riešenie diaľkových odpočtov energií - a bývajte s prehľadom.

Čo získate so Smart odpočtom

  • Už sa nebudete musieť  prispôsobovať termínom odpočtovej služby a sprístupniť váš byt cudzím osobám.
  • Rozpočítanie energií bude digitalizované a náklady sa rozdelia na základe skutočnej spotreby - bez sankcií za neodčítaný byt.
  • Včas odhalíte neprimeranú spotrebu, únik vody či poruchu na meračoch vo vašom byte.
  • Odpočet je lacnejší, lebo nevyžaduje výjazd technika.
  • Môžete ľahšie hospodáriť s energiami vďaka online prístupu k denným informáciám o vašej spotrebe.
  • Ušetríte na nákladoch a zároveň chránite klímu našej planéty.
  • Splníte požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti EED, ktorá  vyžaduje, aby bol konečný spotrebiteľ o svojej spotrebe informovaný častejšie.

Ako funguje Smart odpočet

Nejedná sa len o diaľkový odpočet. Systém prepája meracie prístroje – pomerové rozdeľovače tepla, merače teplavodomery do spoľahlivej automatizovanej siete na prenos dát. Jadrom systému je inteligentná zbernica dát memonic, ktorá odčíta údaje z koncových prístrojov a prenáša ich na server. Smart systém všetky údaje elektronicky spracuje a prenesie do softvéru rozúčtovania nákladov na energie a na internetový portál www.ista24.sk, kde môžete sledovať históriu vašej spotreby tepla a vody.

Na odčítanie údajov zo štandardného bytového domu stačí jedna, maximálne dve zbernice memonic. Nenápadný prístroj sa inštaluje v spoločných priestoroch domu a napája sa na batériu s garantovanou životnosťou desať rokov prevádzky. Nie je potrebné inštalovať ďalšie prídavné zariadenia, vykonávať stavebné úpravy, odoberať elektrinu navyše alebo byť pripojený na internet. Vďaka tomu sú náklady na obstaranie a prevádzku minimálne.

Online portál ista24 a denný prehľad o spotrebe

Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online. Na internetovom portáli www.ista24.sk môžete sledovať informácie o vašej spotrebe a porovnávať ich s minulými obdobiami alebo s priemernými spotrebami v dome. Navyše ste varovaný pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardná spotreba alebo poruchy na meračoch.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o energetickej efektívnosti 2018/2002/EÚ (EED)

Pripravte sa na zmeny v legislatíve

Cieľom smernice je zlepšenie klímy a udržateľnosť životného prostredia, v ktorom žijeme. Budovy sú významným producentom skleníkových plynov a práve opatrenia EED majú motivovať ich užívateľov aktívnejšie prispievať k úsporám energií. Vďaka častejšiemu sledovaniu spotreby a jednoduchým krokom môže každá domácnosť priemerne ušetriť až 20% svojej ročnej spotreby tepla.

Požiadavky EED

Diaľkový odpočet

V zmysle zákona č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z., musia byť od 1. januára 2027 všetky merače tepla, teplej vody a pomerové rozdeľovače tepla vybavené funkciou diaľkového odpočtu.

Častejšie informácie o spotrebe

Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Užívateľ bytu má dostávať tieto informácie raz mesačne, aby mohol efektívnejšie regulovať svoju spotrebu.

Plánujte výmenu meracích prístrojov vo vašom dome?

Vyberajte starostlivo riešenie, ktoré je v súlade s EED.  Pamätajte, že investujete do technológie na 10 rokov (t. j. životnosť pomerových rozdeľovačov tepla, rádiových modulov a zberníc). Vybavte váš dom/byt spoľahlivým a overeným diaľkovým meraním.

Prečo milióny majiteľov bytov zvolili technológiu ista?

Vďaka novým digitálnym technológiám bude možné doručiť informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné. Pripravte sa aj vy na deň, kedy odpočet jedenkrát ročne stačiť nebude. Technológiu diaľkových odpočtov zbernicou dát inštalujeme na Slovensku už od roku 2012. Dnes zbernicami odčítame viac ako 400 000 prístrojov po celej krajine. Celosvetovo je to viac ako 30 000 000 prístrojov.

Dozvedieť sa viac o zbernici dát memonic

Zaujal vás Smart odpočet? Povedzte o ňom vašim susedom, predsedovi SVB alebo správcovi domu.

Ohľadom konkrétnej cenovej ponuky pre váš bytový dom kontaktujte správcu vášho bytového domu alebo našu spoločnosť.