symphonic®

Trådløs aflæsning af energiforbrug

Alle istas energiaflæsning kan indgå i det trådløse aflæsningssystem, symphonic®, så den daglige registrering af energiforbruget sker trådløst.

Det sikrer et mere korrekt og hurtigere regnskab, ganske enkelt fordi vi får aflæsningerne automatisk og til tiden, og fordi vi ikke behøver at foretage en beregning af forbruget de steder, hvor der ikke var nogen hjemme da aflæseren kom forbi.

ultego® III smart ultralydsmåler

Stor målenøjagtighed og lang levetid

ultego® III smart er en kompaktmåler, som anvendes til varmemåling på mindre og mellemstore vandbaserede central- og fjernvarmeanlæg, typisk i en- og flerfamilieshuse, samt i etageejendomme. Målerens flowdel har ingen bevægelige dele og anvender ultralydsprincippet, hvilket sikrer minimal slitage og høj målenøjagtighed.

 • Ultralydsmåler med stor målenøjagtighed
 • Ingen bevægelige dele - lang levetid
 • Batteri med levetid op til 12 år
 • Permanent hukommelse - ingen datatab
 • Gemmer aflæsningsværdier 24 måneder tilbage
 • Kan leveres med pulsudgang for energi

ultego® III perfect ultralydsmåler

Aflæsning af vandbaserede varmesystemer

ultego® III perfect kan anvendes til varmeenergimåling på mindre, mellemstore og store vandbaserede central- og fjernvarmeanlæg, typisk i en- og flerfamiliehuse, samt i etageejendomme. Den kan desuden anvendes i alle vandbaserede varmesystemer, vandbaserede kølesystemer og kan kombineres som varme-/kølemålere.

 • Ultralydsmåler med stor målenøjagtighed
 • Ingen bevægelige dele – lang levetid
 • Batteri med levetid op til 16 år
 • Permanent hukommelse – ingen datatab
 • Gemmer aflæsningsværdier 15 mdr. tilbage
 • Mulighed for radiobaseret aflæsning
 • Leveres med pulsudgange for energi og volumen
 • MID-godkendt måler

sensonic® energimåler

Elektronisk måler med mekanisk flowenhed

sensonic® er en slidstærk energimåler, der er velegnet i gulvarme, i lejligheder, enfamiliehuse og mindre ejendomme.

 • Manipulationssikker energimåler
 • Attraktivt design og et display med mange informationer
 • Løbende selvtest med fejlindikering i display
 • Vælg mellem 3 målerstørrelser: Qn 0,6, Qn 1,5 og Qn 2,5 m3/time
 • Let at betjene, nem at udskifte og altid korrekt aflæsning
 • Fleksible installationsmuligheder
 • Stort tilbehørsprogram letter installationen

To løsninger - større fleksibilitet

sensonic® fås i to versioner: En kompakt- og en kombiudgave. I den kompakte udgave er elektronikenhed, flowmåler og temperaturfølere samlet i én enhed. I kombiudgaven kan elektronikenhed og flowmåler placeres i en afstand af op til 3 m fra hinanden. Eksempelvis kan flowmåleren indbygges i centralvarmerørene i en installationsskakt, imens elektronikenhed med display kan placeres på et mere aflæsningsvenligt sted.

MULTICAL® 403 ultralydsmåler

Det konkurrencedygtige valg til boliger og mindre industrivirksomheder

MULTICAL® 403, den kompakte ultralydsmåler, registrerer i kraft af sin høje målenøjagtighed det præcise forbrug. Måleren er vedligeholdelsesfri og har lang levetid, hvilket garanterer en minimal årlig driftsomkostning.

 • Op til 16 års batterilevetid
 • Set/reset funktion
 • Pulsudgange for energi og volumen
 • Pulsindgange for op til 2 vandmålere
 • Trådløs aflæsning via Wireless M-Bus eller radio

MULTICAL® 403 anvendes til varme-, køle- og kombineret varme/kølemåling på alle vandbaserede anlæg med temperaturer fra 2 til 160°C.

Velegnet til boliger og mindre industrivirksomheder

MULTICAL® 403 er især velegnet til at måle mindre energiforbrug, f.eks. i boliger, kontorer og mindre industrivirksomheder, hvorefter udgifterne til varme kan beregnes og fordeles.

Samlet forbrugsregistrering fra flere vandmålere

Måleren kan også registrere forbruget fra to vandmålere med pulsudgang, hvilket giver mulighed for en samlet registrering af forbruget af både varmeenergi og vand. Dette vil være en aktuel løsning, hvis vandmålerne ikke kan aflæses direkte, f.eks. fordi de er installeret i en skakt.

MULTICAL® 603

Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

MULTICAL® 603 anvendes til varme-, køle- og kombineret varme/kølemåling på alle vandbaserede anlæg med temperaturer på varme fra 2° C til 180° C og på køling fra 2° C til 50° C.

 • Komplet sortiment af kommunikationsmoduler
 • High Power Radiorouter-modul
 • Dataloggere
 • Infologgere
 • Back-up af data ved strømsvigt

Velegnet i alle anlægstyper - fra boliger til store industriejendomme

Måleren er designet til at måle energi i både en- og flerstrengede samt lukkede og åbne anlæg, og kan anvendes i både bolig- og industrimiljøer.

Trådløs aflæsning eller tilslutning til CTS-anlæg

Til fortrådet kommunikation kan MULTICAL® 603 udstyres med LON, SIOX, M-Bus, datamodul. Metasys N2 og Ethernet/IP. Måleren kan integreres i et trådløst netværk med radio, Wireless M-Bus, ZigBee eller, som noget helt nyt, GSM/GPRS eller High Power Radio-Router med High Power forsyning.

Opfylder alle relevante EU-direktiver

MULTICAL® 603 opfylder alle relevante EU-direktiver foruden EN 1434:2007 miljøklasse A og C, prEN 1434:2009 og OIML R75:2002.

Kontakt ista

Kontakt ista på telefon 77 32 33 00 eller send en e-mail til salg@ista.dk for mere information.