Sådan aflæser du din SPM-2 måler

Har du elektroniske varmemålere af typen SPM-2 aflæser du dit forbrug direkte i målerens display. Displayet skifter mellem to visninger: En lang visning på ca. 10 sek., som viser dit aktuelle forbrug siden sidste skæringsdato og en kort visning på ca. 5 sek., som viser dit samlede forbrug på seneste skæringsdato. Dermed har du mulighed for at sammenligne dit forbrug i år med dit forbrug sidste år.

Bemærk, forbruget opgives i enheder og er altså ikke et kroner/øre beløb.