Sådan aflæser du din SPM-1 måler

Har du elektroniske varmemålere af typen SPM-1 aflæser du dit forbrug direkte i målerens display. Ved årsaflæsning bliver måleren nulstillet og det er derfor en god idé, at gemme din aflæsningsseddel, hvis du vil sammenligne dit forbrug fra år til år.

Bemærk, forbruget opgives i enheder og er altså ikke et kroner/øre beløb.