Bestilling af flytteaflæsning

Anmelder information
  Hinweis

  Er du både administrator og
  ejer, vælg da administrator

  Fraflytters navn og gamle adresse
   Dato for lejemålets ophør
    Hinweis

    Bemærk, fraflytter en beboer samme dag som ny beboer flytter ind, skal fraflytningsdatoen noteres som dagen før, hvilket typisk er enten den sidste dag i måneden eller den 14. i måneden

    Tilflytter
     Bemærkninger