Bæredygtig strategi hele vejen igennem

Corporate Social Responsibility er ikke kun noget der er i udkanten, men i centrum af ista. Vores produkter og serviceydelser er bæredygtige hele vejen igennem, fordi de hjælper med at spare ressourcer. Derfor er hele virksomhedens fokus på bæredygtighed og ansvarlighed.

Vi udvikler derfor løbende på vores produkter og serviceydelser. For jo mere energi og jo flere omkostninger vi kan spare igennem vores arbejde, jo mere succesfulde er vi i markedet.

På samme tid måler vi også forbruget i vores eget arbejdsmiljø, og forsøger kontinuerligt, at optimere vores eget ressource- og materiale forbrug. Samtidig opmuntrer vi vores medarbejdere til, at tage ansvar for samfundet og miljøet - også udenfor ista.

Bæredygtighedsrådet

Det centrale organ inden for Corporate Social Responsibility er vores Bæredygtighedsråd. Repræsentanter fra alle istas centrale afdelinger mødes regelmæssigt i rådet for at videreudvikle vores strategi inden for bæredygtighed. Bæredygtighedsrådet rapporterer direkte til koncernledelsen og understøttes af delegerede i de nationale organisationer.

Compliance er uundværligt

Det er en fundamental del af istas kultur at interagere med både miljø og samfund, med kollegaer, kunder og andre samarbejdspartnere, på en respektfuld og omsorgsfuld måde. Transparens er en del af vores virksomheds DNA. Vores samarbejde med kunder og samarbejdspartnere karakteriseres ved åbenhed, respekt og retfærdighed.

Nedenstående regler og struktur giver os klare guidelines:

  • Code of Conduct for medarbejdere
  • Supplier Code (Leverandør kodeks)
  • Medlemskab af “UN Global Compact”
  • Bæredygtighedsråd og CSR delegerede globalt

Miljømæssige retningslinjer

ista introducerede allerede miljømæssige retningslinjer i 2009 gældende for hele koncernen. I disse retningslinjer forpligter ista sig selv til at overholde lovmæssige krav, og til at bruge energi og ressourcer på en ansvarlig måde.

For hele tiden at optimere vores CO2 balance, reviderer ista løbende guidelines for forretningsrejser og firmabiler, og i enkelte lande benytter man allerede el-biler.

Vi forsøger globalt at ændre arbejdsgange for at reducere papir- og energi forbruget.

Fremmer mangfoldighed

ista står for, at alle medarbejdere skal have lige muligheder, samt skal kunne udføre deres roller i et ikke-diskriminerende miljø uanset deres baggrund.