Kontrolmanualer

Skærpede krav til øget forbrugerinformation

Er du varmeleverandør: udlejer, administrator eller bestyrelse, skal du fremover kunne stille flere oplysninger til rådighed for forbrugerne, end tilfældet er i dag. Det sker i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens nye bekendtgørelse for varmefordelingsmålere, der erstatter kravet om et kontrolsystem med kontrolmanual.

De nye oplysninger, du fremover skal kunne stille til rådighed for dine beboere, er:

 • Radiatorfabrikat og radiatormodel
 • Radiatorstørrelse (længde, højde og dybde)
 • Radiatorernes varmeydelse
 • Målerfabrikat og -type for den installerede varmefordelingsmåler
 • Monteringspunktet
 • De anvendte skalafaktorer

Formålet med oplysningerne er at sætte den enkelte beboer i stand til selv at vurdere, om grundlaget for den afregning, der er sket på basis af varmefordelingsmålere, er korrekt.

For både varmt- og koldtvandsmålere, som ikke turnusudskiftes, og for varmeenergimålere uanset udskiftningsmetode skal det understreges, at forbrugersikkerheden fortsat lovmæssigt varetages gennem et krav om kontrolsystemer med kontrolmanualer.

Du kan læse mere om de ændrede regler på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.

istaKontrolmanual

”istaKontrolmanual” kan hjælpe

Med et abonnement på ista online sørger vi for:

 • At du 24/7 online kan rekvirere de oplysninger om dine varmefordelingsmålere, som du skal kunne videregive til forbrugerne.
 • Vi yder assistance ved juridiske problemer vedrørende varme- og forbrugsregnskaber.
 • Vi bisidder gerne i klagesager, hvis du har behov for det.
 • Vi sørger for løbende opdateringer, administration og service, så du kan bruge din tid på andet relevant.
 • Hvis din kontrolmanual allerede nu er tilknyttet ista online, opdaterer vi den i vores system, så data til enhver tid er up to date og tilgængelige.

Ønsker du at blive en del af ista online og ”istaKontrolmanual”, kan du sende en e-mail til: salg@ista.dk.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om de skærpede krav og fordelene ved ista online, er du velkommen til at kontakte os.

Stikprøvekontrol og kontrolmanual af energimålere

Lad ista stå for det praktiske

Når ista står for det praktiske, slipper du for selv at holde styr på, hvornår og hvor mange målere, der skal kontrolleres. Vi sørger for at målerne kontrolleres på et akkrediteret målerinstitut og udskifter dem, hvis det er nødvendigt.

Så er der styr på lovgivningen

Vi udfører kontroller og manualer iht. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser om "måleteknisk kontrol af målere, der anvendes til målling af forbrug i varmeanlæg", og sikrer at dine målere lever op til gældende lovgivning. Vi giver dig løbende status og tilsender dig årligt en opdateret kontrolmanual.

Vandspildskontrol

Spar penge og skån miljøet med vandspildskontrol

I en ejendom med mange vandhaner og toiletter kan vandspild løbe op i store summer hvert år. Ekstraudgifter som relativt nemt kan undgås ved hjælp af ista's vandspildskontrol.

Vi undersøger og registrerer alle vandhaner og toiletter i ejendommen og giver dig et klart overblik over eventuelle utætheder og defekter.

Det er en investering med sikker gevinst, der vil gavne både din økonomi og miljøet.

Så let er det

Vandspildskontrollen kan udføres samtidig med den årlige måleraflæsning eller ved skifte til radiomålere. Det kan også ske efter nærmere aftale eller efter 5 år med radiomålere.

Lækagekontrol

Få besked om lækager og spar penge

 • Få besked på mail eller SMS om kritiske lækager
 • Reducér vandspild til gavn for miljøet
 • Spar beboere for dyre efterregninger
 • Se oversigt over alle lækager på istaonline.dk

Overvåger vandforbruget døgnet rundt

En dryppende vandhane eller et toilet, der løber, kan hurtigt blive en dyr fornøjelse for ejendommens beboere.

Med istas lækagekontrol er det muligt at reagere på lækager. Ejendommens vandforbrug fjernovervåges via et trådløst radiomodul, der registrerer, hvis der bruges vand på tidspunkter, hvor der ikke bør være noget forbrug, eller hvis forbruget overstiger en selvvalgt forbrugsgrænse.

Lækagekontrol kan tilsluttes alle istas nyere vandmålere. Er der ikke installeret vandmålere i de enkelte lejemål, kan lækagekontrollen installeres på ejendommens stigstrenge.

Lækageoversigt og alarmer på mail og SMS

Lækager kan følges på istaonline.dk, hvor der også kan sættes alarmer med selvvalgte forbrugsgrænser, som sendes automatisk til fx ejendommens vicevært eller administrator via mail eller SMS, så der kan sættes ind mod vandspild.

Forbrugsanalyse

- hvordan bruges vandet i ejendommen?

 • Få overblik over ejendommens vandforbrug på istaonline.dk
 • Opret skræddersyede alarmer og følg forbruget i udvalgte boliger
 • Undgå overforbrug og vandspild til gavn for miljøet
 • Spar beboere for dyre efterregninger

Et stort vandforbrug kan være udtryk for, at der bor mange mennesker i en bolig, men det kan i værste fald også betyde, at der er en lækage, som hurtigt kan blive dyr for både beboere og miljø. istas forbrugsanalyse giver let overblik over, hvordan vandforbruget i ejendommen fordeler sig.

Følg og analysér vandforbruget på istaonline.dk

Ejendommens vandforbrug overvåges via et trådløst radiomodul, der registrerer forbruget hvert 20. minut døgnet rundt. Det kan tilsluttes alle istas nyere vandmålere.

Værdierne kan aflæses på istaonline.dk, der viser diagrammer over vandforbruget i de enkelte boliger. Det gør det nemt at vurdere, om forbruget ser realistisk ud – om det ligger inden for normalen i forhold til antallet af beboere – eller om der kan være opstået en lækage.

Sæt dine egne alarmer

Er der boliger, der ønskes monitoreret i en periode, er det muligt at oprette forbrugsalarmer på istaonline.dk. Alarmerne kan oprettes med systemets standardværdier eller skræddersyes med egne værdier, og sendes via mail eller SMS til fx vicevært, driftschef eller administrator.

Vidste du at ...

... det er Danmarks akkrediteringsorgan, DANAK, som Sikkerhedsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervs-ministeriet har udpeget til at fastsætte og administrere reglerne for kontrolsystemer.

 

 

Kontakt ista

Kontakt ista på telefon 77 32 33 00 eller send en e-mail til salg@ista.dk for mere information.