Over ons

Wij voegen duurzame waarde toe aan gebouwen voor de bewoners en de beheerders. Hiertoe beheren wij gegevens en processen waarmee we de gebouwen klimaatvriendelijk, veilig en comfortabel maken.

Voordelen voor beheerders en bewoners

Onze producten en diensten maken individueel energieverbruik inzichtelijk voor bewoners, waardoor zij energie en kosten kunnen besparen en minder CO2 uitstoten. Dat maakt het vervolgens gemakkelijker voor beheerders om de energie-efficiëntie te vergroten en daarmee ook de waarde van hun onroerend goed. Beheerders en bewoners dragen dus samen actief een steentje bij aan de bescherming van het klimaat. Gemiddeld kan ieder huishouden 20% besparen op het jaarlijkse energieverbruik. Ieder jaar wordt alleen al in Duitsland de uitstoot van CO2 met zo’n vier miljoen ton beperkt door onze klanten en hun huurders.

Technologie is de winnaar

Onze producten en diensten zijn digitaal van aard. Onze infrastructuur voor de meetapparatuur maakt soepel beheer van gebouwgegevens mogelijk, omdat het niet langer nodig is om de apparatuur op locatie af te lezen. Dit is prettig voor bewoners en beheerders, er hoeven immers geen afspraken met de meteropnemer te worden gemaakt. Dit versnelt het proces van gegevensbeheer en de verwerking van data.

Een stap vooruit

Wij maken nu onze producten en diensten al geschikt voor het IoT (Internet of Things). In de nabije toekomst zullen miljarden slimme apparaten rechtstreeks met elkaar communiceren. Als stuwende innovatieve kracht in onze sector maken wij daarom onze gebouweninfrastructuur systematisch geschikt voor verbinding met het IoT. Daardoor verkeren we in de positie waarin we oplossingen en casussen samen met onze klanten ontwikkelen voor het intelligente gebouw van de toekomst.

EEN ista

"Wij”, dat zijn de meer dan 5.800 medewerkers van ista in 22 landen. We zijn met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke wens om DE partner voor digitalisering en slimme oplossingen te worden voor gebouwbeheerders en hun bewoners. Wij willen dit pad naar de toekomst bewandelen samen met 450.000 beheerders en 13 miljoen bewoners over de hele wereld, waar onze producten en diensten worden toegepast.

Feiten en getallen

 • 5500
  medewerkers
 • 0
  landen
 • 0 Mio. t CO2
  vermeden emissie in Duitsland
 • 25999999
  verbonden apparaten
 • 59999925
  apparaten
 • 12999950
  bewoners van gebouwen over de hele wereld

"Wij willen DE partner worden voor digitalisering en slimme oplossingen in gebouwen."

ista Management

Management

Jörg Plönissen

Algemeen Directeur Nederland & België

Jörg Plönissen (1961) is sinds 2004 algemeen directeur van ista Nederland. Voor die tijd bekleedde hij diverse managementfuncties binnen Siemens en Fujitsu. Speerpunten in die periode waren ERP-oplossingen voor de nutssector en cash managementoplossingen voor de retailbranche. Sinds 2004 is zijn focus gericht op de verandering van ista naar een full service leverancier; volledige ontzorging van klanten en de ontwikkeling van tools om volledige transparantie te bieden aan klanten en eindgebruikers in de levering en het individueel verbruik van energie. Sinds 2013 is hij voorzitter van de NL.V.V.E., de Nederlandse vereniging voor de submetering markt. 
Vanaf medio 2021 is Jörg tevens algemeen directeur van ista België.

Arjan van Steijn

Financieel Directeur Nederland & België

Arjan van Steijn (1976) is sinds december 2021 werkzaam bij ista Nederland als Manager Financiën a.i. Voor die tijd bekleedde hij diverse controller- en managementfuncties bij o.a. Microsoft Nederland, BT, Logex, Stryker en NBCU waar het accent met name lag op financial control, corporate compliance en improvement en efficiency. Deze ervaring in zijn vakgebied zet hij per 1 maart 2022 in voor ista als Financieel Directeur Nederland & België. Naast deze verantwoordelijkheden stuurt Arjan ook de afdelingen HR en IT aan.  

Martijn Luger

Commercieel directeur

Martijn Luger (1987) is sinds 2009 werkzaam bij ista Nederland. Hij begon zijn loopbaan in de functie van Accountmanager en groeide door naar Sales Manager. Op 1 oktober 2019 heeft hij de stap gemaakt naar Commercieel Directeur, waar hij naast het accountmanagement team en de commerciële binnendienst verantwoordelijk is voor alle commerciële activiteiten van ista Nederland. Samen met zijn team vertaalt hij de behoefte van de klant naar een optimale dienstverlening.

ista International Management

Onze waarden

De Shared Values (waarden) van ista vormen het fundament van ons bedrijf. Zij vertegenwoordigen niet alleen de identiteit van ista, maar ook de manier waarop onze collega's in 22 verschillende landen samenwerken. Met dynamische markten die voortdurend veranderingen ondergaan, staan we dagelijks voor nieuwe uitdagingen en kansen. In dat licht moeten wij ons zowel structureel als cultureel blijven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat onze Shared Values altijd een weerspiegeling zijn van de marktomstandigheden en van onze strategische doelen.

Onderstaande 5 Shared Values zijn voor ista van groot belang.

ZELFSTURING STIMULEREN

MIJN commitment.

Ik neem actief verantwoordelijkheid, vervul mijn taken zelfstandig en omarm mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen. Ik voel mij zelfverzekerd en competent.

ONS succes.

Wij dragen voor de desbetreffende taak de verantwoordelijkheid over aan alle niveaus. Daarmee geven wij blijk van vertrouwen in onze medewerkers en hun capaciteiten.

AFSPRAKEN NAKOMEN

MIJN commitment.

Ik ben verantwoordelijk voor mijn doelstellingen en streef de realisatie hiervan proactief en met toewijding na. De bereikte prestaties motiveren mij.

ONS succes.

Wij komen na wat wij beloven en streven consequent onze doelen na. Wij gaan uitdagingen aan om het succes van ons bedrijf te waarborgen.

RELATIES OPBOUWEN

MIJN commitment.

Ik houd rekening met de belangen van mijn klanten en collega's bij het aangaan van waardevolle relaties. Ik geniet van de coöperatieve en positieve sfeer die ik creëer.

ONS succes.

Wij bouwen duurzame en langdurige relaties op met onze interne en externe klanten en belanghebbenden. Wij streven naar wederzijdse voordelen.

VERTROUWEN SCHEPPEN

MIJN commitment.

Ik schep een gemeenschappelijke cultuur van vertrouwen doordat ik respectvol en open ben en anderen waardeer. De werkomgeving inspireert mij.

ONS succes.

Wij communiceren open en eerlijk. Goede ideeën en prestates erkennen wij, met kritiek gaan wij constructief en respectvol om.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

MIJN commitment.

Ik houd rekening met de consequenties van mijn beslissingen en handel weloverwogen. Daardoor lever ik een belangrijke bijdrage, waar ik trots op ben. 

ONS succes.

Wij stemmen economische, ecologische en maatschappelijke belangen op elkaar af. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de middelen van onze medewerkers.