De Algemene Voorwaarden van ista Nederland B.V. bestaan uit Algemene Bepalingen en Product Specifieke Bepalingen. De Algemene Bepalingen zijn op iedere aanbieding en overeenkomst van toepassing. Afhankelijk van de door ista Nederland B.V. te leveren diensten en/of producten zijn de betreffende Product Specifieke Bepalingen aanvullend van toepassing.