De totale kosten van blokverwarming

U maakt in uw woning gebruik van een energie-installatie voor alle bewoners in het gebouw waar u woont. Dit noemen we ook wel blokverwarming.
Het energiebedrijf brengt bij uw verhuurder of beheerder de geleverde energie voor het hele gebouw in rekening.

De totale kosten van de geleverde energie moeten door alle bewoners betaald worden. Daarom meten wij het persoonlijk verbruik van alle bewoners en rekenen precies uit welke kosten daarbij horen. Zo maken wij voor iedere bewoner in het gebouw een eigen afrekening. Dit doen wij in opdracht van uw beheerder, VvE of woningcorporatie.  

De voordelen van het meetsysteem in uw woning

 • U betaalt alleen voor wat u verbruikt (+ vaste kosten). Dit is eerlijk en transparant. 
 • U kunt online uw energieverbruik bekijken als uw beheerder hiervoor een contract heeft met ista. Zo kunt u uw verbruik vergelijken met het gemiddelde verbruik in het gebouw of met uw verbruik in eerdere jaren. U kunt dan zuiniger stoken als u dat wilt.
 • Woningen waar het energieverbruik wordt gemeten en waar de bewoners zelf hun verbruik kunnen controleren, besparen gemiddeld tussen 15% en 20% energie. 

Hoe maken wij uw afrekening?

Voordat wij uw afrekening kunnen maken moeten eerst andere zaken worden gedaan:

 • ista heeft in uw woning meetapparatuur geplaatst
 • De meter meet uw verbruik in eenheden
 • De meter stuurt de meterstanden naar een ontvanger in het gebouw waar u woont
 • De ontvanger stuurt alle meterstanden naar ista
 • Van uw beheerder of verhuurder ontvangen wij de kosten die voor het hele gebouw zijn gemaakt
 • Voor alle bewoners rekenen wij uit wat hun persoonlijke energiekosten en vaste kosten zijn
 • U ontvangt 1 keer per jaar van uw beheerder of van ista de afrekening 
 • Als u niets verbruikt ontvangt u alleen een rekening van de vaste kosten

De berekening uitgelegd

Het maken van uw afrekening gaat in meerdere stappen. Als kostenverdeelbedrijf zijn wij verplicht om ons hierbij aan de
wet- en regelgeving te houden. Ook maken wij afspraken met uw verhuurder of beheerder over de berekening van de kosten.
Het komt vaak voor dat bewoners vragen hebben hoe wij de afrekening hebben gemaakt. En dat snappen wij goed.
Daarom leggen we graag stap voor stap de berekening aan u uit die het meeste voorkomt.

Hier vindt u de uitleg van de berekening

ista is geen energiebedrijf

Er wordt wel eens gedacht dat ista een energiebedrijf is, dit is niet zo. ista verdient dus ook niet meer of minder als u veel of weinig verbruikt.
In opdracht van uw beheerder leveren en plaatsen wij meters. Zo kunnen wij zien hoeveel iedere bewoner verbruikt in het gebouw waar u woont. Met deze verbruiken, de nodige bewonersgegevens en de totale kosten van het gebouw of tarieven die de beheerder aan ons opgeeft, maken wij voor iedere bewoner de persoonlijke afrekening. 

Deze werkzaamheden doen wij voor woningcorporaties, VvE beheerders, commercieel vastgoedbeheerders, particuliere VvE’s, administrateurs en installateurs.

Video uitleg van de afrekening