Watermeter die de hoeveelheid tapwater registreert

De domaqua  m is een modulaire tapwatermeter voor zowel warm- als koudwater en heeft drie afneembare modules met elk een eigen registratietechniek. De meters zijn leverbaar met een radio-, mbus- en pulsmodule. De meter voldoet volledig aan de EG-richtlijn voor tapwatermeters

ista maakt het u makkelijk. De domaqua m watermeters met radiomodule vormen samen onderling een netwerk en er is maar één dataontvanger nodig met gsm modem om de meters voor u uit te lezen. Een betrouwbare meting en afrekening zijn zo gegarandeerd en een bezoek van een meteropnemer aan de woning(en) of het wooncomplex is niet nodig, uw bewoners hoeven hiervoor dus niet thuis te blijven.

EG-richtlijn

Deze “drooglopende” watermeters hebben diverse inbouwmogelijkheden en zijn zeer vriendelijk geprijsd. Ze voldoen aan de EG-richtlijn voor tapwatermeters en zijn toegelaten door het PTB(D) met de volgende toelatingsnummers D.88 warmwater 6.331.93 en D.88 koudwater 6.131.09

domaqua m in detail

De domaqua m is een enkelstraals watermeter met magneetkoppeling tussen vleugelrad en rollentelwerk. Door de scheiding tussen natte en droge ruimte, kan het rollenwerk nooit worden beïnvloed door binnendringend vuil. De meter kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en blijft goed afleesbaar. Omdat er vele uitvoeringsmogelijkheden zijn, kunnen bestaande meters eenvoudig worden vervangen.

De centrale dataverzamelaar - memonicradio – stuurt wekelijks de dagstanden met het Automated Meter Managementsysteem (AMM) naar de centrale database. Zo beschikken wij bij ista altijd over de dagstanden per meter. Deze dagstanden worden ook gebruikt bij bewonerswisselingen of bij eventuele vragen. ista kan desgewenst wekelijks voor u een functiecontrole uitvoeren op de meters, zodat eventuele uitval snel gesignaleerd kan worden en er tot reparatie of vervanging kan worden overgegaan.

Uw voordelen van de domaqua m tapwatermeter


 • Radiosysteem is bi-directioneel waardoor het netwerk zich nauwkeurig kan opbouwen.
 • Geen meteropnemer nodig voor een bezoek aan de woning(en) of het wooncomplex 
 • Privacy voor uw bewoners, ze hoeven niet thuis te blijven
 •  Altijd de beschikking over dagstanden
 • Verwerking exacte meterstanden bij bewonerswisselingen
 • Wekelijkse functiecontrole (desgewenst) van het meetsysteem
 • Nauwkeurige en betrouwbare afrekening
 • Programmeren kan op afstand en dat geeft een hoge flexibiliteit
 • Modulaire opbouw
 • Groot aantal inbouwmogelijkheden en zeer vriendelijk geprijsd.

    Vele toepassingsgebieden dankzij de modulaire opbouw

    Radio module

    De radiomodule biedt gemak en flexibiliteit voor de verbruiksafhankelijke afrekening van warm- en koud tapwater. Voor het aflezen van de watermeters is geen bezoek aan de woningen meer nodig. Met de radiomodule kan de domaqua m eenvoudig geïntegreerd worden in het symphonic radiosysteem.

    Pulsmodule

    De pulsmodule geeft het verbruik weer van potentiaalvrije pulsen met verschillende pulswaarden; keuze uit 1, 10, of 100 liter. De pulsmodule kan desgewenst in een later stadium op de watermeter worden gemonteerd. Alle modulen werken op een batterij met een levensduur van 10 jaar.

    Mbus module

    De Mbus module staat voor hoogwaardigenergiemanagement. Deze watermeter maakt het mogelijk regelmatig het waterverbruik van de individuele gebruikers in het totale gebouw te controleren. De domaqua Mbus is te combineren met de al reeds bestaande Mbus objecten. Deze technologie, in combinatie met grote flexibiliteit, maken deze watermeter zeer breed inzetbaar.

    Uw voordelen

    • Hoge meetnauwkeurigheid gedurende de levensduur van de meter, ook onder extreme  omstandigheden.
    • Geavanceerde duurzame techniek
    • Eenvoudige installatie