Zodpovědnost

Jednou z největších výzev naší doby je zodpovědné a šetrné využívání přírodních zdrojů, jako jsou energie a voda. Jako jedna z vedoucích světových společností poskytujících služby pro větší energetickou účinnost v budovách, pomáháme našim zákazníkům trvale šetřit energii, CO2 a náklady v bytových domech.

Produkty a služby společnosti ista na celém světě umožňují, aby spotřeba energie a vody byla transparentní. Výsledkem je, že individuální spotřeba se tak stává přehlednou a srozumitelnou. A tím i kontrolovatelnou.

Strategie

Celospolečenská odpovědnost je považována za důležitou a potřebnou. Z toho důvodu se my zaměřujeme na udržitelný rozvoj a zodpovědné chování.

 

Harmonie

Soulad hraje důležitou roli ve společnosti ista.
Vzhledem k této skutečnosti jsou striktně dodržovány etické pokyny a kodexy udržitelného rozvoje.

 

Podpora

Snažíme se individuálně podporovat naše zaměstnance, jsou naším nejdůležitějším zdrojem.

 

Životní prostředí

Pečovat o životní prostředí je pro nás zásadní. Neustále zlepšujeme naši bilanci produkce CO2.