Környezetvédelem

Környezetvédelmi irányelvek

Az ista már 2009-ben bevezette azokat a környezetvédelmi irányelveket, amelyeket a cég világszerte alkalmaz. Ezekben az irányelvekben az ista vállalja, hogy eleget tesz a törvényes előírásoknak és az energiát és nyersanyagokat felelős módon használja fel.

Ezen irányelvek elfogadásával és betartásával az ista cégcsoport, valamint az ista Magyarország Kft. vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezi magát a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés mellett.

Az ista Magyarország Kft. környezetvédelmi irányelvei

Az ista üzleti modellje olyan termékekre és szolgáltatásokra épül, amelyek csökkentik a széndioxid kibocsátást és ezzel lassítja a globális felmelegedést. Társaságunk fenntartható fejlődése érdekében tett erőfeszítésünk során deklarált célunk, hogy amennyire lehetséges összeegyeztessük cégünk gazdasági teljesítményét az ökológiai felelősség szempontjaival. Ezekkel a környezetvédelmi irányelvekkel az ista cégcsoport valamint az ista Magyarország Kft. vezetése és valamennyi dolgozója elkötelezik magukat a fenntartható és felelős fejlődés elvei iránt.

  1. Számunkra a környezetvédelmi törvények betartása természetes.
  2. A környezetvédelem és a klíma védelme fontos elemei cégünk stratégiájának és fontos feladata a cégvezetésnek. Menedzsereink aktívan elősegítik a környezetvédelmi etika integrálását a felelősségkörükbe.
  3. Az energia, víz és nyersanyag felelős felhasználása egy kulcsterület számunkra. Emiatt cégünk tevékenysége során törekszünk arra, hogy elkerüljük, vagy amennyire lehetséges minimalizáljuk a környezetre gyakorolt negatív hatást, mint például a szemét és káros anyag kibocsátást. Ez vonatkozik a munkahelyi személyes viselkedésünkre is.
  4. A beszállítóinkkal és ügyfeleinkkel történő együttműködést a „Beszállítói Kódex” alapján tartjuk fenn. Ez a kódex kötelezi őket az erőforrások felelős felhasználásának biztosítására, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatások elkerülésére vagy minimalizálására, amikor az ista-nak szolgáltatnak. Az ista előnyben részesíti azokat a beszállítókat, amelyek ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert tartanak fenn, vagy rendelkeznek ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerrel.
  5. Az ista cégcsoport környezetvédelmi tanácsadója kezdeményezi, koordinálja és ellenőrzi cégünk által a környezetvédelem területén a folyamatos fejlődés érdekében tett megfelelő lépéseket, és egy módszeres környezetirányítási rendszer létrehozásán dolgozik.