Imprint

ista România SRL

Splaiul Independenţei nr. 294, corp O2, et.1

Sector  6, 060031 Bucureşti

Nr. inreg. Reg. Com: J40/424/1999,

CUI: RO 11417888

Telefon: +40 (21) 3 15 98 24
Fax: +40 (21) 3 17 22 09
E-Mail: office@ista.ro

 www.ista.ro

Notă de răspundere

În pofida controlului atent nu ne asumăm nici o răspundere pentru conținutul link-urilor externe. Operatorii sunt exclusiv responsabili pentru conținutul paginilor din interiorul site-ului.

Termeni şi condiţii 

ista face toate eforturile pentru ca informaţiile oferite pe acest site să fie corecte și complete. Cu toate acestea, ista nu îşi asumă nici o responsabilitate sau garanție pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate pe acest site. Acest lucru este valabil și pentru toate conexiunile ("link-uri"), la care se referă acest site, direct sau indirect. ista România își rezervă dreptul de a schimba sau modifica fără preaviz informațiile furnizate. ista nu este răspunzatoare pentru daunele directe sau indirecte, inclusiv profiturile pierdute, care ar putea interveni datorită informațiilor furnizate pe acest site.

Proiectare şi realizare

TWT Interactive GmbH
Corneliusstraße 20-22
40215 Düsseldorf
www.twt.de