Imprint

ista România SRL

Splaiul Independenţei nr. 294, corp O2, et.1

Sector  6, 060031 Bucureşti

Nr. inreg. Reg. Com: J40/424/1999,

CUI: RO 11417888

Telefon: +40 (21) 3 15 98 24
Fax: +40 (21) 3 17 22 09
E-Mail: office@ista.ro

 www.ista.ro

Notă de răspundere

În pofida controlului atent nu ne asumăm nici o răspundere pentru conținutul link-urilor externe. Operatorii sunt exclusiv responsabili pentru conținutul paginilor din interiorul site-ului.

Termeni şi condiţii 

ista face toate eforturile pentru ca informaţiile oferite pe acest site să fie corecte și complete. Cu toate acestea, ista nu îşi asumă nici o responsabilitate sau garanție pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate pe acest site. Acest lucru este valabil și pentru toate conexiunile ("link-uri"), la care se referă acest site, direct sau indirect. ista România își rezervă dreptul de a schimba sau modifica fără preaviz informațiile furnizate. ista nu este răspunzatoare pentru daunele directe sau indirecte, inclusiv profiturile pierdute, care ar putea interveni datorită informațiilor furnizate pe acest site.