Contorizarea individuală

Contorizarea individuală este unicul instrument de economisire a energiei şi de reducere a emisiilor de CO2.

Furnizorii de apă şi energie termică înregistrează consumul total şi emit o factură pentru întregul bloc. Cu ajutorul tehnologiei de măsurare de ultimă generaţie pusă la dispoziţie de ista vă puteţi contoriza individual şi în consecinţă să plătiţi atât cât consumaţi.

Investiţia minimă în contorizarea individuală vă dă posibilitatea optimizării consumului de energie în sensul reducerii acesteia. Comisia Europeană a indentificat în contorizarea individuală un potenţial de 15-30% de economisire a energiei, reducere a costurilor şi diminuare a emisiilor de CO2.

Contorizarea individuală este o măsură de economisire atât a banilor dumneavoastră, cât şi a energiei termice şi apei consumate.

 

Cum funcționează repartizarea costurilor de încălzire?De ce putem economisi energie și bani prin contorizarea cu repartitoare de costuri ?

Clipul din stânga explică cum consumurile și costurile cu energia termică devin transparente !

 

Repartizarea corectă a costurilor

Nota de consum individual

Fiecare proprietar plăteşte consumul aferent apartamentului său și cota din consumul comun evidenţiate în nota de consum individual pusă la dispoziţie lunar. Aceasta cuprinde repartizarea clară a costurilor cu apa rece și apa caldă, cu aplicarea reglementărilor legislative. 

Nota de consum global

Nota de consum global (pentru uzul administratorilor de condominii) - conţine centralizarea tuturor datelor pentru repartizarea facturii de energie termică pentru toate spaţiile din condominiu.

 

Avantajele notelor de consum de la ista

  • Nota de consum global detaliată (centralizator consumuri totale, centralizator beneficiari şi detalii repartitoare)
  • Nota de consum individual detaliată, în conformitate cu reglementările în vigoare
  • Repartizare corectă şi exactă a consumurilor datorită transmiterii prin sistem radio a datelor înregistrate
  • Suport în explicarea notelor de consum