Repartizarea costurilor cu încălzirea

Instalația interioară de încălzire din imobilul dumneavoastră a suferit numeroase modificări de-a lungul timpului. În proiectul inițial, valorile puterilor termice ale radiatoarelor din apartamente erau apropiate, iar calculul încălzirii pe baza suprafețelor utile ale apartamentelor era unul corect. Între timp, mulți proprietari au înlocuit vechile calorifere cu unele noi, de dimensiuni și puteri termice mai mari. Au apărut și deconectări de la sistemul centralizat și sisteme individuale proprii de încălzire în apartamente.

Soluţiile oferite noastre sunt clare şi exacte. Programul nostru specializat de repartizare a costurilor cu încălzirea este în conformitate cu legislaţia în vigoare. Compania ista România este autorizată pentru montajul și exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire.

 

 

 

 

Repartizarea costurilor prin contorizarea individuală cu repartitoare și robinete termostatate

Acest sistem de repartizare a costurilor reprezintă unica soluţie fezabilă din punct de vedere tehnic și economic pentru contorizarea consumurilor individuale de energie termică în condominiile cu distribuţie verticală.

Asigură repartizarea echitabilă a consumului de energie termică între diferitele categorii de consumatori, pe baza puterilor termice individuale pentru fiecare apartament și a consumurilor individuale înregistrate. Și de asemenea, oferă  posibilitatea reglării consumului cu ajutorul robinetul termostatat.

Serviciul oferit de noi constă în :

 • Furnizare echipamente de ultimă generaţie
 • Montaj repartitoare și robinete termostatate
 • Citire repartitoarelor de costuri cu sistemul radio
 • Repartizarea costurilor cu încălzirea pe baza consumurilor înregistrate
 • Elaborarea notelor de consum individuale pentru fiecare apartament
 • Elaborarea centralizatoarelor pentru Administratori
 • Transmiterea în format electronic sau pe suport hârtie a notelor de consum individual și global

Beneficiu : Controlul consumului și al costurilor !

Repartizarea costurilor proporţional cu suprafața echivalent termic a corpurilor de încălzire

Pentru utilizatorii care nu și-au montat încă repartitoare de costuri de încălzire, cantitatea de energie termică se determină proporțional cu suprafata echivalent termic a instalației interioare de încălzire, radiatoare și coloane de distribuție, în apartamente și spații comune.

Repartizarea echitabilă a consumului de energie termică între diferitele categorii de consumatori (apartamente branșate la sistemul centralizat, apartamente debranșate de la sistem, cu sau fără centrală termică proprie) constă în determinarea cât mai corectă a puterilor termice individuale pentru fiecare apartament.

Serviciul oferit de noi constă în :

 • Inventarierea tuturor corpurilor de încălzire în apartamente și spații comune
 • Calculul suprafeței echivalent termic
 • Repartizarea costurilor cu încălzirea
 • Elaborarea notelor de consum individuale pentru fiecare apartament
 • Elaborarea centralizatoarelor pentru Administratori
 • Transmiterea în format electronic sau pe suport hârtie a notelor de consum individual și global

Beneficiu : Fiecare plătește cât consumă !