Folosiți robinetele cu cap termostatat pentru reducerea consumului de energie termică cu 20-25%

Înlocuirea robinetelor clasice cu robinetele cu cap termostatat este un pas necesar pentru reducerea consumului de energie termică. Instalarea robinetelor termostatice este simplă şi determină scăderea facturii de energie termică cu cca. 20-25%. Amortizarea costului robinetelor se face în maxim 2 ani.

1 grad mai puţin reduce factura de energie termică cu 6%

Iarna

 • Când deschideţi fereastra, închideţi robinetul pe gradaţia minimă (*).
 • Când sunteţi plecat de acasă, închideţi robinetul, pe gradaţia minimă (*).
 • În camerele nelocuite reglaţi robinetul pe o treaptă inferioară (1 sau 2).
 • Nu acoperiţi robinetul cu draperii sau mobilă.

Robinetul funcționează astfel:

 • Se închide când termperatura camerei creşte peste cea fixată;
 • Se deschide când temperatura camerei scade sub cea reglată.

Vara, când nu se furnizează agent termic, robinetul trebuie să fie deschis la maxim (pozitia 5 / 6).

Inchideți robinetele în perioadele în care apartamentul este nelocuit

Dacă lipsiţi din apartament pentru o perioada mai lungă de timp, fixaţi robinetele la poziţia anti-îngheţ. Lipsa încălzirii apartamentului nu duce la deprecierea acestuia.

Sfatul nostru: în absenţa dumneavoastră lăsaţi robinetul închis, în lunile de iarnă. Acesta trebuie să fie pe poziţia anti-îngheţ (semnul de gheaţă de pe termostat). Astfel se protejează apartamentul de îngheţ şi totodată se reduc costurile cu energia.

Reglați temperatura diferențiat în funcție de destinația încăperii
 • Camera de zi: 21°
 • Camera de joacă a copiilor: 21°
 • Dormitor: 19°
 • Bucatarie: 18°
 • Baie: 23°
 • Holuri şi încăperi nelocuite: 15°

De reţinut: Fiecare grad mai puţin reduce cu 6-7 procente costurile cu încălzirea.

Reglați temperatura diferențiat pe timpul nopții

În timpul zilei, temperatura uzuală a camerelor de locuit este de 21°. În timpul nopţii temperatura optimă este mai mică. Oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că pentru un somn odihnitor temperatura ideală în camera de dormit este între 16° si 19°. Reducerea temperaturii pe timpul nopţii în dormitoare duce la reducerea costului cu încălzirea cu aproximativ 3 - 6%.

Izolați termic condominiul

Prin pereţi se pierde constant cea mai mare cantitate de caldură pe care o plătiţi chiar dacă nu o utilizaţi.

Pentru economisirea resurselor neregenerabile şi pentru reducerea facturilor de energie termică ale populaţiei s-a adoptat Directiva 27/2012 în UE şi Legea 121/2014 privind eficienţa energetică a României care prevăd atât izolarea termică a clădirilor cât şi contorizarea individuală.

Cea mai adecvată măsură împotriva pierderilor de energie prin pereţi  este izolarea termică.

Studiile pe blocurile termoizolate în România au demonstrat o reducere a consumului de energie termică între 40-50 % în funcţie de tipul constructiv al pereţilor (cărămidă, BCA, beton).

Etanșați ușile și ferestrele

Neetanşeităţile încăperilor produc pierderi de căldură, disconfort termic şi creşterea semnificativă a costului de încălzire. 

Eliminarea neetanşeităţilor:

 • montare ferestre tip termopan
 • reabilitare termică condominiu (aplicare termosistem) 

Astfel consumul de energie termică se reduce cu 20-30%

Aerisiți corect incăperile

Aerisirea în exces a unei încăperi duce la scăderea temperaturii interioare şi în consecinţă creşte consumul de energie termică necesar incalzirii aerului proaspat. 

 Aerisirea corectă duce la economii importante de energie termică 

Aerul proaspat te înviorează, dar dacă nu eşti atent poate fi costisitor: când ţii fereastra deschisă şi nu închizi caloriferul, se iroseşte energie şi efectiv bani. În timpul aerisirii încăperilor, robinetul trebuie să fie închis. 

Sfatul nostru

Aerisiţi de 3-4 ori pe zi în reprize scurte. Închideţi robinetele şi deschideţi larg ferestrele. 4 minute sunt suficiente pentru a aerisi camera iar apoi puteţi închide fereastra şi deschide din nou căldura. Acest lucru vă aduce economii de costuri şi energie.

Asigurați circulația aerului cald în încăperi

Costul încălzirii creşte nu numai datorită lipsei izolaţiei termice a apartamentului ci şi a circulaţiei aerului cald care poate fi obstrucţionată de mobilier.

Sfatul nostru:

Asiguraţi circulaţia optimă a aerului cald în încăperi.

Nu folosiţi perdelele lungi şi nu amplasaţi obiecte de mobilier în dreptul caloriferului. Acoperirea acestuia duce la reducerea randamentului corpului de încălzire şi în consecinţă la creşterea facturii de energie termică.

Nu puneți rufe la uscat pe calorifer

Nu uscaţi rufele pe calorifer! Acestea vor împiedica încălzirea rapidă a camerei şi vor determina creşterea consumului de energie termică datorită perioadei îndelungate de funcţionare la parametrii maximi ai caloriferului.

Sfatul nostru:

Pentru uscarea rufelor utilizaţi uscătoriile blocului dumneavoastră sau balconul. Este mai ieftin!

Aerisiți instalația de încălzire

La începutul sezonului de încălzire, trebuie eliminat aerul din instalaţie la punerea în funcţiune. 

Sfatul nostru:

Randamentul instalaţiei de încălzire este mai scăzut dacă există aer. La punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire este obligatorie aerisirea acesteia.

Pentru eficientizarea aerisirii este recomandat să se monteze şi supape de aerisire (manuale sau automate) pe toate corpurile de încălzire de la ultimul nivel al condominiului. Se lasă deschisă supapa de aerisire până începe să curgă apă, apoi se închide supapa. Astfel caloriferele vor avea randament maxim.

Economisiți apa

Reducerea consumului de apă este o necesitate la nivel mondial. Preţul apei este în continuă creştere, iar în unele zone de pe glob nu este în cantităţi necesare populaţiei. 

Pentru a proteja mediul şi a reduce consturile utilizaţi eficient apa.

Nu risipiți nici o picătură de apă

Orice defecţiune în instalaţia de apă duce la pierderi costisitoare:

 • un robinet care picură pierde o cantitate de 17 litri/zi adică 504 l/lună.
 • un rezervor de WC defect poate avea pierderi de 1.000 l/zi, respectiv 30.000 l/luna.

Sfatul nostru:

Cum observaţi scurgeri ale robinetelor chemaţi un instalator şi remediaţi problema. Astfel economisiţi bani şi protejaţi mediul.

Alegeți duș in loc de baie

Baia este o afacere costisitoare: consumul de apă şi energie necesar pentru o baie în cadă este echivalentul unui dus de 18 minute. Durata medie a unui dus fiind de aproximativ 6 minute, rezultă că o baie este echivalentul a 3 duşuri.

Consumul de apă şi energie necesar pentru o baie în cadă este echivalentul consumului pentru 3 duşuri. Utilizarea preponderentă a duşului duce la reducerea consumului de apă şi energie termică şi la protejarea mediului înconjurător.