Repartizarea costurilor cu apa rece și apa caldă

Noi vă asigurăm un calcul al consumurilor individuale de apă rece și apă caldă realizat cu un program specific, care ia în considerare reglementarile legislative aplicabile.

Cu acest tip de serviciu lăsați responsabilitatea exactității repartizării costurilor cu apa de consum în seama noastră ! 

După primul an de servicii de calcul, puteți să vizualizați comparativ consumul curent și cel anterior pentru fiecare apartament. 

Serviciul oferit de noi constă în:

 • Furnizare echipamente de ultimă generaţie
 • Montaj echipamente
 • Citire contoare de apă cu sistemul radio
 • Repartizarea costurilor cu apa rece și caldă  pe baza consumurilor înregistrate
 • Elaborarea notelor de consum individuale pentru fiecare apartament
 • Elaborarea centralizatoarelor pentru Administratori
 • Transmiterea în format electronic sau pe suport hârtie a notelor de consum individual și global

 

Citirea contoarelor de apă rece și apă caldă

Serviciul oferit de noi constă în:

 • Furnizare echipamente de ultimă generaţie 
 • Montaj echipamente
 • Citire contoare de apă cu sistemul radio
 • Elaborarea în format EXCEL a centralizatoarelor de consumuri pentru Administratori
 • Transmiterea în format electronic sau pe suport de hârtie a centralizatoarelor către Administratori

ista România nu răspunde în acest caz de exactitatea repartizării costurilor cu apa rece și caldă de consum pentru fiecare apartament.