Strategia de sustenabilitate în esenţa ei

Responsbilitatea socială este în centrul activităţii ista. Produsele şi serviciile noastre sunt durabile și contribuie la conservarea resurselor. De aceea, întreaga noastră companie este orientată către sustenabilitate şi responsabilitate.

Dezvoltăm şi îmbunătăţim continuu produsele și serviciile noastre. Cu cât contribuţia noastră la reducerea consumurilor de energie și implicit a costurilor acestora este mai mare, cu atât succesul nostru pe piaţă este mai mare.

În acelaşi timp măsurăm şi monitorizăm consumurile în mediul nostru de lucru, încercând să optimizăm continuu consumul de resurse şi materiale. Angajaţii noştri sunt motivaţi să acţioneze responsabil faţă de societate şi mediul înconjurator atât în interiorul companiei, cât şi în afara ei.

 

Reprezentanţi din toate departamentele cu implicaţii în problematica sustenabilităţii se întrunesc în Consiliul de sustenabilitate care raportează direct managementului superior:

Consiliul de sustenabilitate

Organismul central în domeniul responsabilităţii sociale a companiei este Consiliul de sustenabilitate. Reprezentanţi din departamentele sediului central se întrunesc cu regularitate în acest consiliu pentru a dezvolta în mod continuu strategia noastră de sustenabilitate. Consiliul raportează direct managementului superior.