Contorul de apă

Pe lângă contoarele de apartament, pentru debite mai mari, ista oferă contoare de cămin şi branşament. Toate contoarele de apă pot fi integrate in sistemul M-Bus ce permite citirea la distanţă. 

Mai multe informaţii