Transmiţătorul de date

 

Transmițătorul de date citește datele  și le transmite către o unitate centrală.