Nota de consum

Repartizarea corectă a costurilor

Fiecare proprietar plăteşte consumul individual evidenţiat în nota de consum individual pusă la dispoziţie lunar. Aceasta cuprinde repartizarea clară a costurilor cu apa rece si apa calda pe baza reglementărilor în vigoare. 

 

Nota de consum global

Nota de consum global (pentru uzul administratorilor de condominii) - conţine centralizarea tuturor datelor pentru repartizarea facturii de energie termică pentru toate spaţiile din condominiu.

Avantajele notei de consum individuală de la ista

    • Nota de consum global detaliată (centralizator consumuri totale, centralizator beneficiari şi detalii repartitoare)
    • Nota de consum individuală detaliată, în conformitate cu reglementările în vigoare
    • Repartizare corectă şi exactă a consumurilor datorită transmiterii prin sistem radio a datelor înregistrate
    • Suport în explicarea notelor de consum