Exonerare de răspundere

Termenii și condițiile acestei exonerări se aplică utilizării informațiilor disponibile pe acest website așa cum sunt ele operate de ista International GmbH (“ista”). ista are sediul social în Grugaplatz 2, 45131 Essen, Germania.

Acest website și rapoartele, situațiile financiare și alte documente disponibile pentru descărcare de pe site sunt informative și nu constituie o ofertă a garanțiilor acordate publicului conform legislației sau regulilor care implementează Directiva privind Prospectele (2003/71/CE), nici nu constituie o solicitare de cerere de ofertă.

Informațiile de pe acest site și din rapoarte, situațiile financiare și alte documente disponibile pe site nu constituie o ofertă de garanții sau o cerere de ofertă și nu pot fi folosite în acest scop în nici o țară sau jurisdicție în care o astfel de ofertă este ilegală sau cu privire la orice persoană în legătură cu care este ilegal să se facă o astfel de ofertă sau cerere de ofertă. Oricine folosește acest website și documentele disponibile din el trebuie să cunoască și să respecte legislația locală aplicabilă.

Informațiile din acest website și din rapoarte, declarațiile financiare și alte documente disponibile nu constituie o ofertă de titluri de valoare sau o solicitare de întocmire a unei astfel de oferte și nu pot fi folosite în astfel de scopuri, în UE sau în orice altă țară sau jurisdicție în care o astfel de ofertă sau solicitare este ilegală sau cu privire la orice persoană în raport cu care o astfel de ofertă sau solicitare este ilegală. Oricine folosește aceste site web și documentele disponibile în acesta trebuie să se familiarizeze cu și să respecte legislația locală aplicabilă. Orice titluri de valoare la care se face referire în informațiile furnizate pe acest site web nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Legii privind titlurile de valoare din US, din 1933, cu modificările ulterioare („Legea privind titlurile de valoare din US”), cu excepția cazului în care acest lucru este menționat expres, și pot fi oferite sau vândute în Statele Unite, numai conform unei scutiri de la o astfel de înregistrare.

Informațiile de pe acest website și din rapoarte, din situațiile finaciare și din alte documente disponibile pe acest website nu sunt menite, dacă nu se specifică altfel în mod expres,  a fi dezvăluite altor persoane.

Informațiile furnizate pe acest website nu constituie sfaturi legate de investiții, nici nu constituie o recomandare de investiție cu privire la un instrument financiar.

Vizitatorii acestui website nu pot dobândi niciun drept din această exonerare de răspundere sau din informațiile de pe website și din rapoarte, situații financiare și alte documente. Informațiile furnizate pot fi schimbate sau anulate sau accesul la ele poate fi limitat, fără altă notificare. ista și societățile afiliate acesteia nu își asumă nicio răspundere pentru daune-interese (inclusiv pierderea de profit) ce decurg din utilizarea website-ului, din disponibilitatea acestuia, din acuratețea sau integralitatea informațiilor disponibile pe acest website.

Acest website și prezenta exonerare de răspundere sunt guvernate de legile din Germania. Toate litgiile ce decurg din această  exonerare de răspundere vor fi transmise exclusiv tribunalului competent din Essen.

Apăsând click pe “Sunt de acord”, acceptați termenii și condițiile specificate mai sus și confirmați că vă supuneți oricăror restricții care pot fi incluse în rapoartele, declarațiile financiare și alte documente disponibile pe acest site web.

Acest website utilizează cookie-uri în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice în vigoare de la 26.04.2012

Art. 4 alin 5 diin Legea 506/2004, asa cum a fost modificat prin OUG 13/2012:

(5) Stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:

a) abonatul sau utilizatorul în cauză şi-a exprimat acordul;

b) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat, anterior exprimării acordului, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii clare şi complete care:

(i) să fie expuse într-un limbaj uşor de înţeles şi să fie uşor accesibile abonatului sau utilizatorului;

(ii) să includă menţiuni cu privire la scopul procesării informaţiilor stocate de abonat sau utilizator ori informaţiilor la care acesta are acces.

În cazul în care furnizorul permite unor terţi stocarea sau accesul la informaţii stocate în echipamentul terminal al abonatului ori utilizatorului, informarea în concordanţă cu pct. (i) şi (ii) va include scopul general al procesării acestor informaţii de către terţi şi modul în care abonatul sau utilizatorul poate folosi setările aplicaţiei de navigare pe internet ori alte tehnologii similare pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza accesul terţilor la aceste informaţii."

Acest site web utilizează tehnologia etracker (www.etracker.com) pentru colectarea datelor cu privire la accesarea site-ului. Datele sunt colectate în scopuri de marketing și optimizare, cu păstrarea caracterului anonim al acestora. Toate datele vizitatorului acestui site web sunt salvate cu ajutorul unui ID de utilizator anonim, care permite gruparea datelor într-un profil de utilizare. Pentru acest scop pot fi utilizate Cookies. Acestea reprezintă fișiere mici de text stocate în memoria cache a browser-ului vizitatorului. Este posibil ca prin utilizarea de Cookies să se identifice browser-ul vizitatorului. Datele colectate prin tehnologia etracker nu vor fi utilizate pentru a determina identitatea vizitatorului unui website și nu vor fi procesate împreună cu datele personale ale persoanei la care face referire pseudonimul, decât în cazul în care acest lucru a fost convenit separat, cu persoana în cauză. Colectarea și stocarea datelor poate fi revocată în orice moment, în ceea ce privește serviciile viitoare.Notă de informare