Hotarare de Guvern 622/2004

HG 622/2004 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotarari stabilesc conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii, denumite in continuare produse, in masura in care cerintele esentiale ale constructiei, prevazute in anexa nr. 1, se refera la acestea.

 Art. 2. - (1) Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) agrement tehnic european - specificatie tehnica ce exprima o evaluare tehnica favorabila a adecvarii unui produs la o utilizare preconizata, bazata pe satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile constructiei in care produsul urmeaza a fi utilizat;

b) agrement tehnic in constructii - specificatie tehnica nationala, astfel cum este definita in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind alitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.