HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind

înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

Art. 1 Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitia asociatiilor de proprietari si a autoritatilor administratiei publice centrale si locale a cadrului general pentru înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exploatarea si administrarea cladirilor-blocuri de locuinte-condominii, precum si exercitarea controlului financiar-contabil si de gestiune asupra activitatii asociatiilor de proprietari, în aplicarea prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.