left right

Hotărâre nr. 933/2004

din 10/06/2004

privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice

centralizate de alimentare cu energie termică


Art. 1. - (1) Furnizarea şi facturarea energiei termice pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum, produsă şi distribuită prin intermediul sistemelor publice centralizate de alimentare cu energie termică, se fac în mod obligatoriu pe baza măsurării consumurilor prin contoarele de energie termică.

(2) Măsurarea consumurilor de energie termică pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum la nivel de branşament de imobil sau de scară şi repartizarea cheltuielilor pe baza repartitoarelor de costuri instalate la nivel de apartament, în vederea facturării, sunt obligatorii.

(3) Contoarele de energie termică pentru încălzire şi pentru apa caldă de consum, la nivel de branşament de imobil sau branşament de scară, respectiv la nivel de apartament individual, se instalează în punctul de delimitare/separare a instalaţiilor, la limita proprietăţii sau în alt punct stabilit prin contractul de furnizare.