ORDIN nr. 259

din 13 octombrie 2004

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montarii şi exploatării

sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa calda de consum în imobile de tip condominiu

Art. 1 Se aproba Normele privind autorizarea în domeniul montarii şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa calda de consum în imobile de tip condominiu, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.