Ordinul 343/2010

Ordin pentru aprobarea Normei tehnice

privind repartizarea consumurilor de energie termica

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplicã în condominiile care sunt alimentate cu energie termicã în sistem centralizat, având instalaţiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scãri a acestuia, dacã sunt îndeplinite condiţiile de montare şi utilizare a repartitoarelor de costuri prevãzute în actele normative în vigoare.

(2) Prezenta normã tehnicã se aplicã şi la repartizarea consumurilor de energie termicã înglobatã în apa caldã, energie termicã pentru încãlzire şi combustibil utilizat în condominiile care au centrale termice locale.

(3) Contoarele de energie termicã individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.

(4) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termicã la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, denumitã în continuare ANRSC.