ORDIN nr. 233 din 30 august 2004

pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea

consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de

alimentare cu energie termica

 

Art.1 Se aproba următoarele reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la  sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica:

a) Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termica, în imobile de tip condominiu, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) Contractul-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociaţii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăţi comerciale, instituţii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

c) Normativul tehnic privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa calda de consum, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.