Hotărâre nr. 1660/2005

privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală

    Art. 1 Prezentele instructiuni reglementează condiţiile de atestare, conservare, utilizare, perfecţionare, comparare şi racordare la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) a etaloanelor naţionale. Totodată stabilesc cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească organizaţiile deţinătoare ale acestora.