Hotarare de Guvern 264/2006

HOTARARE Nr. 264 din 22 februarie 2006

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a mijloacelor de masurare

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre se aplică dispozitivelor şi sistemelor cu funcţie de măsurare definite în anexele specifice care privesc contoarele de apă - anexa M1-001, contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie a volumului - anexa MI-002, contoarele de energie electrică activă - anexa MI-003, contoarele de energie termică - anexa MI-004, sistemele de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decât apa - anexa MI-005, aparatele de cântărit cu funcţionare automată - anexa MI-006, taximetrele - anexa MI-007, măsurile materializate - anexa MI-008, aparatele pentru măsurări dimensionale - anexa MI-009 şi analizoarele de gaz de eşapament - anexa MI-010, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.