Lege nr. 193/2000

privind clauzele abuzive din contractele încheiate între

profesionişti şi consumatori

 

 Art. 1. - (1) Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea

de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

 (2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

 (3) Se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.