NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

Conform cerintelor Regulamentului General Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR)  nr. 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC ista Romania SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal.