Merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su giderleri neye göre hazırlanmaktadır ?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince yayınlanan ‘’Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’’ esaslarına göre yapılmaktadır.

Pay ölçer sisteminin insan sağlığına zararı var mıdır ?

Ölçüm ekipmanları RF 868 frekansında çalışmaktadır. İnsan sağlığı ile ilgili olarak kıyas edilebilecek ölçü SAR (SpecificAbsorbation Rate) radyo dalgalarının veya elektromanyetik enerjinin vücut tarafından emilme hızıdır. AB normlarına göre radyo frekansları için belirlenmiş maksimum SAR değeri 4 W/kg sınırının altında olmalıdır. Ölçüm sırasında kullanılan telsiz sistemine ait SAR değerinin genelde 0,000028 W/kg mertebelerinde olduğu bilinmektedir.

Isı sayacı, pay ölçer uygulamasına geçen sene geçtik. Daha fazla enerji bedeli ödemeye başladım. Söylendiği gibi tasarruf sağlayamadım,neden ?

5627 sayılı ‘’Enerji Verimliliği Kanunu’’ paylaşımın tüketime göre yapılmasını emretmektedir. Isı ölçüm ekipmanları ile kullanıcılarda tasarruf bilinci oluşmaktadır. Tasarrufun sağlanabilmesi için mevcut tüketiminizin azalması gerekmektedir. Tüketimin azalması ısınma veriminin arttırılması, ısı kayıplarınızın azaltılmasıyla olacaktır. Uygun şartların sağlandığı durumlarda dahi farklı kat ve cephelerdeki bağımsız bölümler önceki ısıtma dönemlerine nazaran daha fazla yakıt bedeli ödeyebilirler. Esas itibariyle tasarruf mikro ölçekte değil büyük fotoğrafta yani apartman veya bina geneline bakıldığında ortaya çıkacaktır.

Termostatik vanadan ses geliyor.Ne yapmalıyım ?

Termostatik vanalarda duyulan ses içerisinden geçen suyun aşırı basınçlı ve hızlı olmasından kaynaklanır.Bu durumun önüne geçilebilmesi için ısıtma tesisatının balanslanması ve değişken debili sirkülasyon pompaları kullanılması gerekmektedir.

Isı paylaşım giderlerinin içeriği nelerden oluşmaktadı , fatura niteliği var mıdır?

Merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su sistemine sahip binalarda ısının elde edildiği kaynaklara ait giderler ve ana şebekeden alınan suyun giderleri paylaştırılır.Gönderilen bildirimler fatura olmayıp , binanıza gelen faturaların paylaştırılmış halidir.

Birim fiyatlar neden bloktan bloğa farklılık gösterir ?

ista Enerji hizmetleri gaz veya su tedatik firması olmadığı için birim fiyat belirlemez.Isı paylaşım raporları üzerindeki birim fiyatlar tedarikçi firmanın binaya kestiği fatura tutarının ölçümü yapılan sayaçlardan alınan toplam tüketime bölünmesi ile elde edilir.Birim fiyatlar mevsim şartları , sistem kayıpları ve binanızın doluluk oranına bağlıdır.

Isı payölçer bakım gerektirir mi ?

Isı payölçer cihazlarının pil ömürleri boyunca herhangi bir bakıma ihtiyacı yoktur.Sağlıklı haberleşme sağlanabilmesi için cihazlarının önünün en az 25 cm açık bırakılması gerekmektedir. Belirli periyotlarda (yılda bir defa)binanıza ait radyatör bilgilerinin bulunduğu montaj kartlarının kontrol edilmesi, sistem kaçaklarını engellemek için yeterli olacaktır.

Evimde bulunan radyatör boyutları ve tipleri birbirlerinden farklı.Bu radyatörlerden aynı derecede ısı enerjisi mi kullanmaktayım? Isı payölçerler bunu nasıl ayırt ediyorlar?

Farklı tip ve boyutlardaki radyatörlerin ısıl kapasiteleri birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle;üzerine ısı payölçer takılan her radyatör için,radyatör üreticisinin ve ısı payölçer üreticisinin yayınladığı, gider bildirim belgelerinizde de görebileceğiniz ‘k faktörü-düzeltme faktörü’ belirlenir. Isı payölçerin kaydettiği değer k faktörü ile çarpılarak, ısı paylaşımı yapılırken kullanılacak değere ulaşılır. Böylelikle, farklı radyatörlere sahip daireler arası yapılacak paylaşımda herhangi bir haksızlığa yol açılması engellenir.

Binadaki doluluk oranı ile ısı paylaşım gider bildirimi arasında ne gibi bir ilişki var ?

Binanızda doluluk oranı ve kullanım arttıkça kazanın yükü de o oranda dairelere dağılmış olur.Kullanımın artması ile birim fiyatlar düşer , verimli ve  homojen ısı dağılımı elde edilir.

Evimin yeterince ısınmadığını düşünüyorum ne yapmalıyım?

Evinize günlük en düşük,en yüksek ve ortalama sıcaklık değerlerini ölçen ve belli bir süre hafızasında tutan sıcaklık ölçer(termometre) cihazları taktırıp, mümkünse bu ölçüm ve kayıt işleminin ısı paylaşım firmasından düzenli olarak yapılmasını ve böylece gerçek sıcaklık değerinin tespit edilmesini sağlayabilirsiniz. Doğru tespit sonrasında çözüm daha gerçekçi ve kolay olacaktır.

Okuma Hizmet Bedeli nedir?

Binanıza gelen su ve doğalgaz faturalarının, dairelerin tüketim miktarına bağlı olarak paylaştırılması hizmeti karşılığında , hizmet verilen aylar için daire başı talep edilen ücrettir.

Evde bulunmadığım zaman da bedel ödüyorum , vanalarımı 2 seviyesinin altına getiremez miyim ?

Isı paylaşım yönetmeliğine göre binaya gelen gaz faturasının %30’luk kısmı dairelerin kapalı kullanım alanlarına göre paylaştırılır.Bu nedenle evde bulunmadığınız dönemlerde bile %30’luk kısımdan (kullanım alanınıza göre) bir bedel gider bildirim raporunuza yansıtılacaktır.Ayrıca yönetmelik gereği mahal sıcaklıklarının 15 derecenin altına indirilmemesi gerekmektedir.Dolayısıyla vanalarınız 2 konumunun altına getirilemeyecek şekilde ayarlanmıştır.Vanalarınızın 2 konumunun altına gelmemesi dolayısıyla da az da olsa bir tüketim yapmış olmaktasınız.Bunun amacı dairelerin aşırı soğumasının önlenmesi , daireler arasında ısı geçişinin minimuma indirilmesidir.

Termostatik vana montajından sonra radyatörüm ısınmıyor.

Radyatör girişlerine takılan termostatik radyatör vanaları oda sıcaklığı istenilen seviyeye ulaştığında , radyatöre gelen sıcak su sirkülasyonunu keser.Bu durumda radyatörleriniz soğumaya başlar.Soğuma işlemi başladığında radyatörünüzün üst kısmı alt kısmına nazaran daha sıcak olacaktır.