RF Sistemi

Tüketim verilerinin basit, güvenilir ve uygun şekilde faturalandırılması

Modern teknolojimizle ısı ve suyun tüketime bağlı faturalandırılmasında azami rahatlık ve esneklik sunuyoruz. Payölçer, ısı ve su sayaçlarından gelen bütün veriler, radyo frekansıyla iletilmekte ve bu sayede dairelere girilmeden ölçüm yapılabilmektedir.

Kalorimetre, ısı payölçer ve su sayaçlarımız OMS sistemi ve GSM ile merkezden okuma sistemine uygundur.