DownloadCenter | ista

ista Kalite Politikası

ista ; enerji, su ve diğer doğal enerji kaynaklarının tüketimlerinin ölçülmesi, paylaştırılması ve enerji verimliliği sağlanması konusunda hizmet vermektedir. ista ileri teknoloji ürünleriyle (kalorimetre, ısı pay ölçer ve su sayaçları) sayaç üretiminden, teslimatına, montajdan, satış sonrası destek ve paylaştırmaya kadar kapsamlı bir hizmet sunmaktadır

 

Bu hizmetler gerçekleştirilirken aşağıdaki politika ilkeleri benimsenmiştir:

 

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardının gerekliliklerine uymayı,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi,
  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
  • Süreçlerin performanslarını tüm çalışanlarımızın katılımıyla arttırmayı,
  • Tedarikçilerimiz ve taşeronlarımızla karşılıklı fayda ilişkileri içerisinde güvene dayalı işbirliği sağlamayı ve sürdürmeyi,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi,
  • İç enerji tüketimini azaltmayı,
  • Hizmetimizin ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğunu sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.