Hizmetler

Hizmetlerimiz arasında ölçüm cihazlarının kurulumu, tüketim verilerinin toplanması ve müşterilerimiz için faturalama servisi yer almaktadır. İki hedefimiz vardır: biri işletme maliyetlerini azaltmak diğeri de müşterilerimizin en değerli kaynaklarından biri olan zamandan tasarruf etmektir. Ayrıca en son teknolojiye sahip veri yönetim merkezimiz ile ölçüm, veri toplama ve bina yan maliyetlerinin faturalanması gibi hizmetler de sunmaktayız.

Ürün ve hizmet ağımız temsil edildiğimiz ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Herhangi bir özel ürün serisi ve teknik özellikleriyle ilgili daha fazla bilgiyi ülkelerin web sitelerinde bulabilirsiniz. Lütfen sayfanın üst köşesindeki kutucuktan bir ülke seçin.

Ana Hizmetimiz

Ana Hizmetimiz, ısı, soğuk su ve sıcak su maliyetlerini içerir. Müşterilerimize uygun faturalama hizmeti ve veri kaydetme cihazını belirlemek için malzeme ve kullanım yapısı da dahil olmak üzere mülkün detaylı bir analizi yapılır. Sonra müşterilerimizle birlikte gerekli olan en verimli teknik tesisat ve hizmetleri belirleriz.

Tüketim Verisi Hizmeti

Deneyimli elemanlarımız önceden düzenlenmiş bir ziyaretle ısı sayacı , su sayacı , pay ölçer gibi tüm cihazların tüketim verilerini kaydederler. Bu teknik altyapı tesisatın türüne bağlı olarak ya doğrudan sayaç okumasıyla ya da (Radyo Okuması gibi) konutun dışından bir okumayla gerçekleştirilir.Dönem sonunda ölçülen değerlerin tutarlılığını ve uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde inceleriz.

Raporlama Hizmeti

Tüketim temelli raporlama hizmeti enerji giderlerinin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu hizmet ülkemizde "Yetkili Ölçüm Şirketleri" tarafından verilir. Bunun için doğru kullanıcı ve tüketim verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.Güncel faturanızı firmamıza iletmenizi takiben dağıtılacak giderleri hesaplarız. Enerji masrafları ısıtma giderleri ve sıcak su giderleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca bakım ve onarım giderleri gibi dağıtılamayan giderleri de hesaba dahil ederiz.

Finansman Hizmeti

Müşterilerimize, enerji tüketimi sayaç okuması ve faturalanması için gerekli olan maliyeti ucuz, uygun ölçüm ve dağıtım cihazları kiralama olanakları sunuyoruz. Size gerekli olan ekipmanı sunuyor ve tüm sözleşme dönemi boyunca en iyi bakım hizmetini sağlıyoruz. Kira bedellerinin her faturalama döneminin başında zamanında ödenmesi gerekmektedir.