Sorumluluk alınması

Sadece sorumluluklarının farkında olanlar bu sorumlulukları üstlenebilir.

ista'da buna inanıyoruz. Bu nedenle enerjinin sorumlu kullanımı adına bilgimizi toplumdaki farkındalığın artırılması amacıyla paylaşıyoruz. Bu nedenle enerji verimliliği ve kaynakların korunması konusundaki bilgilerimizi mümkün olduğu kadar fazla sayıda kişiye aktarıyoruz

Şeffaflık yoluyla verimlilik

Veriye dayalı ürünlerimiz ve hizmetlerimizle binaların sahipleri ve sakinleri, kendi kişisel enerji tüketimleri hakkında iyi bir şekilde bilgilendirilmekte, enerji tasarrufu yapmakta ve iklimin korunmasına katkıda bulunmaktadırlar. ista'nın yıllık enerji ısıtma maliyeti faturaları sayesinde sadece Almanya'da her yıl 3,7 milyon ton daha az CO2 emisyonu gerçekleşmektedir. Buna ilave olarak tüketimlerin aylık raporlanması sayesinde 1,5 milyon ton daha az CO2 emisyonu olmasını bekliyoruz. Sonuçta aylık tüketim raporları, Alman Enerji Kurumu'nun (DENA) "Akıllı ısıtma sayesinde paranızı tasarruf edin" adlı üç yıllık pilot projesinin göstermiş olduğu gibi % 10 ortalama enerji tasarrufu sağlamaktadır.

 

Binaların sakinleri bizimle enerji, gider ve CO2 emisyonlarını azaltıyor.

 

Çekirdek üretimimiz olan veri bazlı ısı maliyeti paylaşımı, birden fazla ailenin yaşadığı binaların sakinlerinin yıllık ısı tüketimleri ve giderlerini ortalama % 20 azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Her yıl sadece Almanya'da müşterilerimiz CO2 emisyonlarını yaklaşık 3.7 milyon ton azaltmaktadır.  

 

Hedeflerimiz ve Faaliyetlerimiz

Kişilerin iklimin korunmasına katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz.

Bu yönlendirici ilke, CSR stratejimizi özetlemektedir. Şirket için ista, kendi başına ekolojik ve sosyal faaliyetlerde bulunmakta kararlıdır ve aynı zamanda başkalarına bu tür faaliyetleri gerçekleştirme kabiliyetini kazandırmak istemektedir. Hedefe odaklanmış bir şekilde sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için beş alanda faaliyet gösteriyoruz:

Kişilerin iklimin korunmasına katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz.
Çevre Çevresel koruma ve enerji verimliliği
Piyasalar Yenilikçi hizmetler ve ürünler
Çalışan Kültür ve iş dünyası
Ortaklar İşbirliği ve görüşlerin paylaşılması
Toplum Farkındalık ve eğitim

Sürdürülebilirlik bizimle başlar. Şirketin bütün alanlarında çevresel ve iklimsel korumayı örneğin kaynakların korunmasına yönelik faaliyetlerle teşvik ediyoruz. 

Hedeflerimiz:

  • Şirketin bütün faaliyet alanlarında kaynakları koruyarak 2050'ye kadar iklim açısından nötr durumda olacağız.
  • Almanya'daki yıllık enerji tüketimimizi, 2016'dan 2020'nin sonuna kadar % 6,5 azaltmak istiyoruz. ista Grubu için yıllık ortalama olarak enerji verimliliğinde sürekli % 1,3 iyileştirmeyi gerçekleştirmek için çaba gösteriyoruz.  

Yenilik ilerleme sağlar – ürünlerimiz enerji tüketimini şeffaf hale getirir ve kullanıcılarımızın iklim açısından daha bilinçli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Bu sayede ev sahipleri ve kiracılar, ekolojik etkilerini azaltabilir ve giderlerinde tasarruf edebilirler. 

Hedeflerimiz:

  • Müşterilerimizin/kullanıcılarımızın CO2 emisyonlarını 2030'a kadar % 10 azaltmalarına yardımcı olacağız (başlangıç yılı: 2010).
  • 2027'ye kadar Avrupa'daki bütün binalarımızı uzaktan okunabilir cihazlarla donatacağız. Şu ana kadar bütün dünyada müşterilerimizin binalarına 25 milyon uzaktan okunabilir son cihazları kurduk ve her ay yaklaşık 400.000 yeni cihaz buna eklenmektedir. 

Çalışanlarımız, kişilerin enerji açısından verimli bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmaktadır. Çalışanlar olarak bunun gerçekleştirilmesi konusunda onları destekleyen bir kurumsal kültür yaratıyoruz. 

Hedeflerimiz:      

  • Katılım: 2030'a kadar olan dönemde çalışanların katılımına ilişkin genel koşulları daha fazla iyileştirmeyi ve katılım puanımızı 80 gibi yüksek bir düzeyde tutmak istiyoruz.  
  • Çeşitlilik bizim açımızdan önemlidir: ista, çalışanlarımızın kendi görevlerini ayrımcı olmayan bir ortamda gerçekleştirebilmelerini garanti etmektedir. ista Deutschland GmbH, gönüllü olarak 2022'ye kadar Yönetim Kurulu altındaki birinci ve ikinci seviyedeki idari görevlerin en az % 22'sine kadınları atama taahhüdünde bulunmuştur.

Sürdürülebilirliği birlikte sağlıyoruz - sunduğumuz hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve hedefimiz istikametinde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla ista hizmet ortaklarımız ve tedarikçilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz: 

  • 2050'den itibaren ortak olarak sadece sürdürülebilir ve iklim açısından nötr tedarikçilerle çalışacağız. 

Sadece sorumluluklarının farkında olan kişiler bu sorumlulukları üstlenebilirler- ista, toplumda iklimin korunması ve enerji farkındalığını teşvik etmek için bilgi paylaşır. 

Hedefimiz:

  • Toplumda iklimin korunmasının teşvik edilmesi için yılda en az 5,000 saat ayırmaları amacıyla çalışanlarımız için fırsatlar yaratacağız. 

 

“Sadece ne tükettiklerini bilenler enerjiyi daha iyi kullanabilir ve bu şekilde co2 ve giderlerini azaltabilir ve iklimin korunması konusunda kendi kişisel katkılarını yapabilirler." 

Thomas Zinnöcker, CEO ista International

Şirket Yönetimi

ista'da sürdürülebilirlik konusu, Yönetimin doğrudan sorumluluğudur. CEO muz, Sürdürülebilirlik Ofisi ve günlük olarak sürdürülebilirlikle ilgili konularla ilgilenen seçilmiş Genel Müdürlük departmanları ile birlikte Sürdürülebilirlik Çekirdek Ekibinin bir üyesidir. 

Çekirdek Ekip, üç ayda bir sürdürülebilirlik stratejimizi değerlendirir ve mevcut konularda ilerleme sağlar. Ayrıca merkezi yönlendirme organı olarak sürdürülebilirlik yönetimimizin odak noktalarını belirlemek ve sürdürülebilirlik stratejisini daha da ileri götürmek için yılda bir kez toplanan Sürdürülebilirlik Yönlendirme Komitesi için hedefleri ve stratejileri hazırlar.

Sürdürülebilirlik Yönlendirme Komitesi, Yönetimin bütün üyelerinden ve stratejik açıdan ilgili Genel Müdürlük departmanlarının başkan yardımcılarından oluşur. Sürdürülebilirlik Konseyi, ista'da sürdürülebilirlik yönetiminin uluslararası düzeyde ilişkilendirilmesinden sorumludur ve ülkelerden gelen fikirleri, Yönlendirme Komitesine sunar. Ulusal kuruluşların üyeleri olan Sürdürülebilirlik Temsilcilerinden oluşur.  

Sürdürülebilirlik Ofisimiz, kurum içi sürdürülebilirlik projeleri ve süreçlerini koordine eder. Aynı zamanda Almanya'da enerji yönetim sisteminin onaylanmasından ve sürdürülebilirlik raporuna ilişkin önemli rakamların toplanmasından sorumludur. Sürdürülebilirlik Ofisi, Sürdürülebilirlik Yönlendirme Komitesi ve Sürdürülebilirlik Konseyi arasındaki düzenli bilgi değişimini düzenler.  

Sürdürülebilirlik Stratejimizin Küresel İlkeleri

ista'nın kültürünün temel bir amacı da çevre ve toplumla, meslektaşlarla, müşterilerle ve diğer paydaşlarla saygılı ve dikkatli bir şekilde etkileşimde bulunulmasıdır. Şeffaflık, şirketimizin DNA'sının bir parçasıdır. Müşteriler, ortaklar ve diğer paydaşlarla iş birliğimiz, açıklık saygı ve hakkaniyet ilkelerine dayanmaktadır.  

Aşağıdaki kurallar ve yapılar, bizim için açık bir yönlendirme sağlamaktadır:

Elde Ettiğimiz Sonuçlar

Dünyadaki lider gayrı menkul hizmet sağlayıcılarından biri olarak binalarda daha fazla enerji verimliliği sağlanmasına, sürdürülebilirliğe ve sosyal sorumluluğa önem veriyoruz. Aynı zamanda şeffaflık, şirketimizin DNA'sının bir parçasıdır. Bu nedenle açık ve şeffaf bir şekilde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında toplam taahhüdümüzün ilan edilmesi rutin bir uygulamadır.

CSR 2018 Raporumuzdaki önemli rakamlar burada sunulmaktadır:

İlerleme Raporu ve CSR Bildirimi

Dokuzuncu Sürdürülebilirlik Raporu, 2019'da yayınlanmıştır. Bu raporda ista'nın Küresel İlkeler Sözleşmesine katılımıyla "İlerleme Konusunda İletişime" dayalı olarak sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeyi açıklıyoruz. 

Burada 2018 İlerleme Raporumuza ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Raporu 2017

Sürdürülebilirlik Raporu 2017 ista’nın sekizinci sürdürülebilirlik raporudur. Bu rapor, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine ilişkin ilerleme raporunu temsil etmektedir. Bunlara ilave olarak Alman Sürdürülebilirlik Kurallarına uygun olarak ikinci kez Sürdürülebilirlik Raporumuzdaki bilgileri açıklıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Sürdürülebilirlik Raporu 2016 ista’nın yedinci sürdürülebilirlik raporudur. Bu rapor, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine ilişkin ilerleme raporunu temsil etmektedir. Bunlara ilave olarak Alman Sürdürülebilirlik Kurallarına uygun olarak ilk kez Sürdürülebilirlik Raporumuzdaki bilgileri açıklıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

Sürdürülebilirlik Raporu 2015'de, paydaşlarımıza 2015 bildirim yılında stratejimiz, amaçlarımız ve eylemlerin uygulanması konusunda kaydedilen ilerleme konusunda Kurumsal Web Sitemizde bilgi veriyoruz.