Sorumluluk

Zamanımızın en büyük zorluklarından biri, enerji ve su gibi doğal kaynakların sorumlu ve dikkatli kullanılmasıdır. Binalarda daha fazla enerji verimliliği için enerji hizmetleri sunan dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak, müşterilerimize  binalarında enerji, CO2 ve maliyet tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyoruz. Tüm dünyada, ista ürünleri ve hizmetleri binalarda bireysel enerji ve su tüketimini şeffaflaştırmaktadır. Sonuç olarak, bireysel tüketim davranışı somut ve anlaşılabilir hale gelir. Ve bu nedenle kontrol edilebilir.

Çevrecilik

Çevre Politikamız

ista, tüm gruba uygulanan çevre politikasını 2009 yılında uygulamaya sokmuştur. Bu ilkelerde, ista yasal gereksinimlere uymayı, enerjiyi ve hammaddeleri sorumlu bir şekilde kullanmayı taahhüt etmektedir.

Karbondioksit CO2 dengesini sürekli olarak iyileştirmek üzere, ista iş gezileri ve şirket araçları hakkındaki kılavuz ilkelerini düzenli olarak gözden geçirmekte, iş kollarında yakıt tasarrufuna yönelik eğitimler gerçekleştirmekte ve bazı ülkelerde elektrikli araçlar kullanmaktadır.

Günlük çalışma hayatına, dünyada kağıt ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla, farklı önlemleri de sürekli olarak entegre etmektedir.
 

Uyum

Uyum vazgeçilmezimizdir

Çevreyle, toplumla, meslektaşlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarımızla saygı çerçevesinde karşılıklı etkileşimi sürdürmek ista kültürünün temel unsurlarından bir tanesidir. Şeffaflık şirketimizin DNA'sında mevcuttur. Müşterilerle, ortaklarla ve diğer paydaşlarla yürüttüğümüz işbirliği şeffaflığı, saygıyı ve dürüstlüğü temel almaktadır.

Aşağıdaki Standartlar ve yapılar bize açık bir şekilde rehberlik etmektedir.

Yükümlülük

Almanya ista'nın Genel Merkez çalışanları bir parkta fırtınanın yol açtığı hasarları onardılar.

ista, çalışanları için çeşitli şekillerde yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Uluslararası Şirket Gönüllüleri Programı
International Corporate Volunteering Programme "grow"

Her ista çalışanı; sürdürülebilirliği ve Şirket Sosyal Sorumluluk felsefesini daha ileri götürmek için gönüllü bir elçidir. Çalışanlarımız birlikte ve büyük bir heyecanla çevreye dost biçimde hareket etmekte ve toplum yararına işlerle uğraşmaktadır. ista; Uluslararası Şirket Gönüllüleri Programımız olan "grow" 'u geliştirmektedirler. “grow” dünyamıza duyulan büyük saygıyı' temsil etmektedir.

Bir İşveren Olarak Sorumluluğumuz

Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır. Çalışanlarımızın her birine güven ve sorumluluk ruhuyla yaklaşmak şirket felsefemizin temel gereksinimidir. Bu nedenle ista kendi dünyasında bir işveren olarak sorumluluğunu üstlenmekte ve mesleki alanda ve diğer alanlarda eğitimler vasıtasıyla, bunun yanı sıra sağlık alanında da çalışanlarına geniş bir yelpazede gelişme olanakları sunmaktadır. Esnek çalışma süresi modelleri çalışanlarının iş ve aile ortamları arasında daha iyi uyum kurmalarını ve günlük yaşamlarında kendi sorumluluklarını güçlendirmelerini mümkün kılmaktadır.

Raporlama

Dürüst Raporlama ile Güven Oluşturmak

Şeffaflık, Şirket DNA'larımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sebeple dünyanın önde gelen enerji servis sağlayıcılarından bir tanesi olarak, binalarda daha fazla enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve sorumluluk adına tüm çabalarımız hakkında açık ve şeffaf biçimde rapor hazırlamak rutin işlerimizden bir tanesidir.

Dördüncü Sürdürülebilirlik Raporumuz 2014 yılında yayınlanmıştır. Bu raporda, Küresel Raporlama İnisiyatifinin (GRI) uluslararası olarak tanınan G3.0 Kılavuzunda kabul görmüş ilkelere dayalı, sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeleri ele aldık.

Mevcut durumda, ista Gelişmiş Uygulama Seviyesi B+’ya uymakta olup, Rapor; ista'nın Küresel Kompakt üyeliğinin ayrılmaz bir parçası olarak "İlerleme için İletişim" konusuyla ilgilidir.

Çeşitlilik

Çeşitliliğin bizim için rolü

ista ayrımcılığın olmadığı bir ortamda cinsiyet, yaş, inanç, cinsel kimlik ve köken‘den bağımsız olarak çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerine olanak sağlar.

Tüm pozisyonların kadın erkek eşitliği çerçevesinde doldurulması bizim için esastır. Bu aynı zamanda aynı görev tanımı için eşit ücretlendirme anlamına gelir.