Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Beyanı

Kişisel verilerin korunması amacı ile 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Söz konusu kişisel verileriniz şirketimizde size hizmet verebilmek amacı ile depolanmaktadır. Tarafınızla yapılan sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası için işlediğimiz veriler kanunda öngörüldüğü şekilde istisnaya tabi olacaktır. Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebebi sözleşmesel hizmetlerin verilmesi ve bilgilendirme yükümlülükleri, raporlama, paylaştırma vb. yükümlülüklerin yapılabilmesidir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde işlenebilecek, depolanabilecek, üçüncü şahıslarla, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Bu konuda belirli haklarınız mevcuttur. Bu haklar kişisel verilerinizin toplanıp toplanmadığını ve işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, bunların amaca uygun olup olmadığını öğrenme, aktarıldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin silinmesini, düzeltilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Müşterilerimize ait kişisel veriler tamamen tarafınıza verilen hizmet amacı ile
tutulmakta olup 6698 sayılı yasa ve hükümleri çerçevesinde güvenle saklanmaktadır.

Konu hakkında tarafımızla bilgi@ista.com mail adresinden veya 0216 474 2222 numaralı telefondan İsta Enerji Hizmetleri Ltd. Şti. veri hizmetleri sorumlusu ile görüşebilirsiniz.

Saygılarımızla