Çeşitliliğin bizim için rolü

Çeşitlilik

ista ayrımcılığın olmadığı bir ortamda cinsiyet, yaş, inanç, cinsel kimlik ve köken‘den bağımsız olarak çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerine olanak sağlar.

Tüm pozisyonların kadın erkek eşitliği çerçevesinde doldurulması bizim için esastır. Bu aynı zamanda aynı görev tanımı için eşit ücretlendirme anlamına gelir.