Çevreye Özen Göstermek

Çevre Politikamız

ista, tüm gruba uygulanan çevre politikasını 2009 yılında uygulamaya sokmuştur. Bu ilkelerde, ista yasal gereksinimlere uymayı, enerjiyi ve hammaddeleri sorumlu bir şekilde kullanmayı taahhüt etmektedir.

Karbondioksit CO2 dengesini sürekli olarak iyileştirmek üzere, ista iş gezileri ve şirket araçları hakkındaki kılavuz ilkelerini düzenli olarak gözden geçirmekte, iş kollarında yakıt tasarrufuna yönelik eğitimler gerçekleştirmekte ve bazı ülkelerde elektrikli araçlar kullanmaktadır.

Günlük çalışma hayatına, dünyada kağıt ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla, farklı önlemleri de sürekli olarak entegre etmektedir.