Dürüst Raporlama ile Güven Oluşturmak

Şeffaflık, Şirket DNA'larımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sebeple dünyanın önde gelen enerji servis sağlayıcılarından bir tanesi olarak, binalarda daha fazla enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve sorumluluk adına tüm çabalarımız hakkında açık ve şeffaf biçimde rapor hazırlamak rutin işlerimizden bir tanesidir.

Dördüncü Sürdürülebilirlik Raporumuz 2014 yılında yayınlanmıştır. Bu raporda, Küresel Raporlama İnisiyatifinin (GRI) uluslararası olarak tanınan G3.0 Kılavuzunda kabul görmüş ilkelere dayalı, sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeleri ele aldık.

Mevcut durumda, ista Gelişmiş Uygulama Seviyesi B+’ya uymakta olup, Rapor; ista'nın Küresel Kompakt üyeliğinin ayrılmaz bir parçası olarak "İlerleme için İletişim" konusuyla ilgilidir.