TEMEL OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLER

Almanya ista'nın Genel Merkez çalışanları bir parkta fırtınanın yol açtığı hasarları onardılar.

ista, çalışanları için çeşitli şekillerde yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Uluslararası Şirket Gönüllüleri Programı
International Corporate Volunteering Programme "grow"

Her ista çalışanı; sürdürülebilirliği ve Şirket Sosyal Sorumluluk felsefesini daha ileri götürmek için gönüllü bir elçidir. Çalışanlarımız birlikte ve büyük bir heyecanla çevreye dost biçimde hareket etmekte ve toplum yararına işlerle uğraşmaktadır. ista; Uluslararası Şirket Gönüllüleri Programımız olan "grow" 'u geliştirmektedirler. “grow” dünyamıza duyulan büyük saygıyı' temsil etmektedir.

Bir İşveren Olarak Sorumluluğumuz

Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır. Çalışanlarımızın her birine güven ve sorumluluk ruhuyla yaklaşmak şirket felsefemizin temel gereksinimidir. Bu nedenle ista kendi dünyasında bir işveren olarak sorumluluğunu üstlenmekte ve mesleki alanda ve diğer alanlarda eğitimler vasıtasıyla, bunun yanı sıra sağlık alanında da çalışanlarına geniş bir yelpazede gelişme olanakları sunmaktadır. Esnek çalışma süresi modelleri çalışanlarının iş ve aile ortamları arasında daha iyi uyum kurmalarını ve günlük yaşamlarında kendi sorumluluklarını güçlendirmelerini mümkün kılmaktadır.