ista handler på bæredygtigheden

ista vil være grønnere, og som de første i branchen sætter man med et nyt internationalt ”grønt” lån handling bag ordene. Renten er nemlig direkte afhængig af, om ista opfylder målene i virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Dermed giver man sig selv et økonomisk incitament til at leve op til de ambitiøse bæredygtighedsmål.

Bæredygtighed er en del af istas DNA, og ista vil være endnu grønnere. Det er målet både nationalt og internationalt, og bæredygtigheden tænkes ind i alle aspekter af virksomheden. Fra produktion og udvikling af målere til information til forbrugerne om forbrug og effektiv energiudnyttelse. Helt nyt er det, at ista har optaget et internationalt lån, hvor renten er afhængig af, om virksomheden når sine grønne mål.

Faktisk er ista et af de selskaber, der har været grønnest længst.

Fair fordeling grundsten i istas virke
Da man i sin tid indførte målere, var det for at få en fair fordeling af forbruget; grundlaget for istas virksomhed. Faktisk er ista et af de selskaber, der har været grønnest længst.

En konsekvens af netop fair fordeling var energibesparelser, og i samspil med bæredygtighed, er det i dag en af grundstenene i istas virke.

”Bæredygtigt” ESG-lån
For på internationalt plan at sætte handling bag de energivenlige ord, har ista International netop optaget et ESG-lån på lige under to mia. euro, hvor renten er direkte afhængig af, om ista opfylder fem mål fastsat i istas langsigtede bæredygtighedsstrategi.

Bag den nye låntype står en række af Tysklands største banker, og princippet går i al sin enkelhed ud på, at lever man op til de fastsatte krav om bæredygtighed, får man en lav rente, gør man det ikke, øges renten på lånet.

“Bæredygtighed er en del af istas DNA. For 10 år siden var vi den første virksomhed i branchen, der udgav en bæredygtighedsrapport.  Nu er vi de første, der tager den bæredygtige finansieringsstrategi til os”, siger istas internationale CFO, Thomas Lemper.

Systemer til øget energibevidsthed
I Danmark betyder istas holdning til en grønnere verden, at vi hver dag arbejder for at forbedre informationen til beboerne i de mange lejlighedskomplekser landet over, som ista samarbejder med.

Det gælder information om, hvordan man effektiviserer sit energiforbrug og dermed sparer både penge og energi. Herudover følger ista naturligvis Energieffektiviseringsdirektivet – EED.

”Vi designer systemer, der giver en øget bevidsthed om energiforbruget hos forbrugerne. I det nye EED 2 skal beboere fra 2022 have månedlig information om energiforbruget.

Vi designer systemer, der giver en øget bevidsthed om energiforbruget hos forbrugerne.

Det krav lever vi naturligvis op til, og faktisk viser et 3-årigt pilotprojekt ’Saving Money Through Clever Heating’ foretaget af German Energy Agency, at månedlige forbrugsinformationer, giver en gennemsnitlig energibesparelse på 10%, og dermed mindskes på et større plan den samlede CO2-udledning”, fortæller salgsdirektør i ista, Hans Henrik Finne.

Materialer skal kunne genanvendes
Men ista kigger også indad, og man arbejder konstant på at forbedre miljøet. ”istas produkter har en høj grad af genanvendelighed”, fortæller Hans Henrik Finne. Faktisk er der meget lidt af det affald, vi skaber, der ikke bliver genbrugt, og når vi udvikler nyt, er ét af kriterierne, at materialerne skal kunne genanvendes”, lyder det.

  • Elektroniske ista-målere (vandmoduler, varmefordelingsmålere, SGW’er, etc.). indsamles for sig. De sorteres og bearbejdes af Stena Recycling. Mængderne indberettes årligt til Dansk Poducentansvars System, og den senest oplyste genanvendelsesprocent var på 90.
  • Elektroniske målere fra andre leverandører indsamles også, og de bliver ligeledes sorteret og bearbejdet af Stena Recycling. Vandmålere indsamles som blandet jern og metal og bliver automatisk sorteret af Stena Recycling.
  • Fordampningsmålere er brandbart affald.
  • Væskeglas fra fordampningsmålere indsamles som ”farligt affald” og bliver håndteret af Stena Recyclings farligt affalds afdeling.

Optimering af energiforbrug
I ista Danmark har man også fokus på at optimere virksomhedens energiforbrug på alle plan – store som små. Fra sparepærer i lamperne på kontoret, sortering af affald og digital kommunikation via SikkerMail til nye servere med et lavere energiforbrug, ligesom man i 2019 flyttede fra en stor, energikrævende bygning til en mindre for at tilpasse sig den nye virkelighed i nye rammer. 

”Vi bruger ganske enkelt de midler, der skal til, for at blive så bæredygtige som muligt”, fastslår Hans Henrik Finne. Allerede i dag er der kunder, der benytter ADE® (Automatisk Data Udveksling), som modtager regnskaberne elektronisk, og som kan sende dem videre til forbrugerne via e-Boks eller e- mail. Det sparede alene i 2019 udskrivningen af godt 300.000 stykker papir. ”Herudover anvender vi håndterminaler og pda’er, så alle data sendes fra aflæserne til virksomheden digitalt frem for på papir”.

”Vi ser os selv som en medspiller på bærdygtighedsområdet, og vores mål er løbende at udvikle værktøjer, der kan hjælpe vores kunder med at være mere energieffektive og bæredygtige”, fortæller Hans Henrik Finne og fortsætter: ”istas kunder vil i fremtiden forvente bæredygtighedsrapporter, når de foretager et indkøb. De vil kunne se sort på hvidt, hvor bæredygtige de produkter, de køber, er, og bl.a. om de kan affaldssorteres. Og det vil vi selvfølgelig leve op til”.