Garanti for rent vand

Forbrugerne kan nu være helt sikre på, at istas målere ikke afgiver hverken tungmetaller, nikkel eller bly. Målerne er GDV-godkendte og lever dermed op til alle miljøkrav.

istas målere er med den nye GDV-godkendelse nu godkendt til drikkevand. Det vil sige, at målerne er testet for afgivelse af bl.a. tungmetaller, bly og nikkel, og at de lever 100% op til kravene til fremtidig sikkerhed for forbrugerne.

”I 2013 og 2014 blev der stillet nye krav til de komponenter, der kommer i kontakt med drikkevand, og den tidligere VA-godkendelse blev erstattet af den nye GDV-godkendelse med de skærpede krav”, fortæller Jørn Huusom, chef for teknisk support, der har haft til opgave at køre godkendelsen igennem.

Siden har koldtvandsmålerne været underkastet en række miljømæssige tests på Dansk Teknologisk Institut, der indtil for kort tid siden stod bag GDV, der dog i dag er et selvstændigt sekretariat.

”Vi har allieret os med DHI, en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsorganisation, der er specialister i vandmiljø og som arbejder med beslægtede områder såsom kemikalier og fødevaresikkerhed, og de har arbejdet som konsulenter og toksikologisk rådgiver for os igennem processen”, forklarer Jørn Huusom. Han tilføjer, at DHI samarbejdet også har været gavnligt i forhold til at få udleveret de ellers hemmelige opskrifter på plastmassen brugt i plastkomponenterne fra de store plastproducenter.

Målerne blev indleveret til GDV i 2015, og netop nu har man fået godkendt de sidste fittings, så ista nu står med en samlet godkendelse på de vigtigste målere i hånden. Dog slår Jørn Huusom fast, at koldtvandsmålerne i mange år har levet op til de miljøkrav, de tyske myndigheder har stillet.

Med GVD-godkendelsen vil istas produkter fremover blive auditeret en gang om året på fabrikken i Gladbeck i Tyskland, og om fem år skal godkendelsen fornys.